Konstnärslistan — inventering av yrkesverksamma konstnärer i länet

Med stöd från Kulturrådet 2023 och regionen 2024 har vi påbörjat en inventering av konstnärskap i Uppsala län.

Bild: Christopher Long, Life After Death, 2023 (beskuren)

Tanken är att den som söker en konstnär för workshop, samtal, utställning eller dylikt här kan leta rätt på den som passar bäst för ändamålet. I listan kommer att finnas bilder, filmer och länkar som yrkesverksamma konstnärer skickat in.

I listan kommer vi även att lägga upp presentationsfilmer som vi själva gjort på några konstnärer.

Filmade till Konstnärslistan 2023 är Anna-Karin Brus, Nina Edling, Hilda Ekeroth, Isak Hall, Erik Hedman, Johanna Hästö, Christopher Long, Stuart Mayes, Amanda Selinder och Katarina Sundkvist Zohari.
Film och klipp: Eva Björkman, intendent Konstfrämjandet Uppland.

Listan är under arbete.

Projektets fortsättning under 2024 görs med stöd av Region Uppsala.
Konstfrämjandet Upplands verksamhet har stöd av Region Uppsala och Uppsala kommun.

Visa alla