Konstnärlig samling i Finnskogen

Hur skapar vi rötter, historia, och identitet? Med finnskogen som utgångspunkt träffas en grupp konstnärer i byn Jädraås för att utforska finnskogen som konstnärligt tema samtidigt som de medverkar i en kollektiv utveckling av projektet.

4-10 Juli 2019 arrangerade Konstfrämjandet Gävleborg en konstnärlig vistelse i Jädraås. En grupp konstnärer från Mellansverige vistades i byn under en vecka för att tillsammans ta del av de berättelser och den kunskap om Finnskogen som finns hos lokala föreningar och organisationer. Vistelsen är en del av ett längre arbete med att utveckla ett interregionalt konstprojekt i samverkan med Konstfrämjandets mellansvenska distrikt.

Medverkande Utställningen i Jädraås 2019:

OTALT, Arvika
är en feministisk konstgrupp baserad i Arvika. Women walking talking grieving är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. Vi som deltagit i Konstnärlig samling i Finnskogen är Helene Karlsson, bildkonstnär och Sara Falkstad, poet.

Emelie Klintecorn, Stockholm/Gävle
Kreatör som inspireras av starka färger och personligheter. Skapar nästan helt uteslutande med återbruksmaterial och vardagsting.

Oona Libens, Lessebo/Bryssel
jobbar i media-arkeologins fält. Hennes verk rör sig i hybridlandet mellan film, teater och bildkonst och materialet hon använder består av analoga projektorer, hemmagjorda lampor och diverse ihopsnickrade objekt.

Ida Gerdemark, Ockelbo
Jag kom till Jädraås med en önskan om att filma och dansa. Med en längtan att få vara i naturen och en lust att få skapa i naturens material. Att finna frihet, kontakt och magi. Att finna skogen i Finnskogen.

Hannie Seegers, Fullen/Edsbyn
är formgivare och konstnär som jobbar med textil. Hon har en förkärlek för det stilrena och inspireras av naturen och relationen mellan färg och textur.

Andreas Hellman, Lingbo
Medverkar med ”Så här låter Finnskogen i år”. Tio små ögonblickskompositioner från fältinspelningar i och kring Finnskogen. Inspelat och producerat på en smartphone.

Erik Hallstensson, Uppsala
är doktorand i filosofi i forskningsprojektet Engaging Vulnerability (Uppsala universitet). Han har tidigare arbetat som journalist i Dalarna och på Åland. Erik intresserar sig för samhällens uppgång och fall.

Johanna Hästö, Uppsala
Född 1984. Är konstnär som bl.a. är intresserad av föränderliga mänskliga landskap och arbetar med allt från teckning till performance och socialt präglat konstnärligt arbete, ofta i relation till specifika platser eller sammanhang.

Viktor Zeidner, Gävle
Tonsättare och klangmagiker. Har till denna utställning gjort ett förarbete till ett soundtrack till en påhittad dramadokumentärfilm på temat ’Finnskogen’

Stina Vestrin, Åmot
Bildkonstnär som jobbar bl.a. med installation och skulptur och har intresserat sig för marken i Finnskogen.

[krig], Sandviken
Jon Perman och Karin Bäckström arbetar tillsammans med musik, hantverk, deltagande, organisering och textil. Underliggande finns intresse för att utforska kollektvitet, kreativitet, känslor, hantverk eller material kopplade till samhällen eller skapandet av nya utrymmen. I Finnskogen har de påbörjat ett arbete med att samla fiber, ljud, gemenskap och kunskap.

Projektledare:
Peter Oijens
Karin Bäckström
Jon Perman.

Visa alla