Konst i Ungt Urval

Konst i Ungt Urval främjar ungdomars möjlighet till medbestämmande om- och inflytande över händelser i sitt närområde.

Konst i Ungt Urval är ett pilotprojekt som går ut på att högstadieelever från Lindängeskolan i Malmö bildar en jury och får välja ut fyra konstverk, som ska visas på Lindängen under en tvåveckorsperiod med vernissage lördagen den 20 februari 2016 kl. 12.

Juryn

Ungdomsjuryn har mellan november 2015 och februari 2016 deltagit i totalt sex workshopliknande juryträffar. Juryn består av sju högstadieelever från Lindängeskolan, som har blivit specialutvalda genom rekommendation av skolans bildlärare. Främst på premissen att de har ett intresse för konst, bilder och användningen av det offentliga rummet och att de tycker om att tänka, diskutera och ifrågasätta. Men vad som skiljer ut Konst i Ungt Urval från andra konstprojekt som involverar ungdomars deltagande är att juryn här blir arvoderad för sitt deltagande. Att sitta i juryn blir alltså ett jobb som ungdomarna tar på sig, därför att deras kompetens är efterfrågad av oss. I juryn ingår: Bridget Adjei, Viviann Kaminska, Sara Tam, Nilofar Hushmand, Endrit Hajra, Samer Barkawi och Yousuf Saboor.

Deltagande konstnärer

Ansökan till Konst i Ungt urval var öppen. Projektet passar konstnärer som är intresserade av att ställa ut på andra platser än i den vita kuben och som vill delta i ett projekt med tydlig målgruppsinflytande. I början av december 2015 välkomnades konstnärerna till en guidning med juryn på Lindängen och i januari 2016 hölls en gestaltningspitch på Konsthögskolan i Malmö där konstnärerna gjorde en visuell och muntlig presentation av sina verksförslag för juryn. Därefter skedde urvalet och alla deltagande konstnärer fick feedback från juryn på sina förslag. Verk av dessa fyra konstnärer valdes ut: Loana Ibarra, Lisa Ewald, Madelaine Sillfors och Linus Svensson.

Omfattande samarbete

KONST I UNGT URVAL drivs med stöd av Malmö Stad och är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Skåne och Lindängenbiblioteket.

Tack till! Lindängeskolan och Alexander Tandefelt. Moderna Museet Malmö. Konsthögskolan i Malmö.

Visa alla