Konst i Närheten

Ett utvecklingsprojekt för Konst i Vården

I Konst i Närheten genomfördes tre utställningar på äldreboenden i Skåne, i samband med detta besökte konstnärerna äldreomsorgen och talade om sitt konstnärskap. Tanken var att konstnärer skulle få möjlighet att arbeta på plats inom äldreomsorgen, något vi märkt att det fanns intresse för.

Konst i Närheten var ett sidoprojekt till det långvariga projektet Konst i Vården. Vi såg ett behov av utveckling av Konst i Vården som har drivits av Konstfrämjandet Skåne sedan 2004, som en del i utvecklingsarbetet startade vi sidoprojektet Konst i Närheten. Projektet avslutades 2014.

Visa alla