Kartläggning – Utveckling

Vårt första projekt handlar om att undersöka vår spelplats och våra kontaktnät för vår framtida verksamhet med målet att kunna utgöra den nod som samtidskonsten i Sörmland behöver.

Vi vill skapa kontakt med önskade samarbetspartners både inom samtidskonstfältet och inom andra områden som intresserar oss. Vi vill ta reda på vad kan vi ha för nytta och glädje av varandra, och vilka former för samverkan som är mest intressanta och fruktbara. Vår samlade erfarenhet säger oss att ett starkt samarbete har möjlighet att ge högre utväxling för det arbete vi vill bedriva och som nystartad förening är det därför en viktig sak att starta med som i slutändan också kommer publiken/deltagarna till del. Under året kommer en rad möten och ett avslutande seminarium äga rum. Nu lägger vi grunden och sedan kan vad som helst hända!

Visa alla