Ylva Westerlund — Sea Poison Plant

Förändrade perspektiv

Ylva Westerlund visar två situationsspecifika installationer som tar utgångspunkt i de föroreningarna som kantat Östersjöns vikar, som bland annat Orrviken. I verken bildas via nedsmutsningen en brygga, som kastar om det samtida och lokala till ett mytologiskt och globalt perspektiv.

Sea Poison Plant:
Leaking unit/ Läckande enhet, saftmaja, 2023
Ghosts, T-shirts, 2023

"Ghosts", 2023. T-shirts

Om:
Ylva Westerlund (f. 1975, Husum) är baserad och verksam i Stockholm. I hennes praktik finns ofta ett lokalt perspektiv: studier av natur runt hennes ateljé, vägbyggen i anslutning till bostadsområden men även landskapsförändringar kring hennes hembygd i Husum. Westerlund är utbildad vid Malmö konsthögskola. Hon har deltagit i utställningar bland annat på Triennalen Västernorrland, Blånagla Artfest Orrviken, The Living Art museum i Reykjavik, Moscow Modern Museum of Art, Bonniers Konsthall, Göteborgs Konsthall, Malmö Konstmuseum och Tensta Konsthall.

Visa alla