Jenny Vinterqvist — Minnen av en plats

Jenny Vinterqvist visar delar ur ett pågående projekt, ett verk där minnen av händelser, upplevelser och erfarenheter visualiseras med objekt av lera, trä och ljud.

62°58'32.9"N 18°16'17.6"E - Betydelsen av en plats, ljudperformance, 2023

På Blånagla ARTfest uppför hon ett verk av fältinspelningar från en plats Västernorrland.

"Besökare får ta del av min murkna skog, mina minnen av den plats som skövlats." I stycket hörs modifierat ljud från skogsmaskiner, promenader genom skogen och trädens knarrande innan avverkning.
Kan brottet “kränkning av personlig integritet", FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ställas mot ekonomiska vinster och kan konsten bidra till dialog och skapa förståelse?

Betydelsen av en plats, 2023, detalj, lera. Foto: Jenny Vinterqvist

Om:
Jenny Vinterqvist är utbildad i Fine Arts på Konstfack samt fördjupande kurser i programmering, ljudkonst, textil och formgivning. Hon har de senaste åren återupptagit sitt eget konstnärliga arbete och deltagit i ett flertal utställningar.

Uppväxt i Örnsköldsvik men bor numera i Nordingrå efter 25 år i Stockholm.

Visa alla