Alternativa berättelser

Hagfors är en bruksort med en historia, en stolthet men som också begränsar i utvecklingen. Begränsningen innebär att många vill hålla kvar i något som inte längre existerar. Hagfors är mer än sin historia, vi letar efter historien.

Hagfors är en bruksort med en historia, en stolthet men som också begränsar i utvecklingen. Begränsningen innebär att många vill hålla kvar i något som inte längre existerar. Hagfors är mer än sin historia. Området Gärdet har en plats i historien, det finns ett engagemang hos de boende där man vill stärka utvecklingen i området. Sätta historien i nya perspektiv. Projektet vill skapa mötesplatser där boende känner sina grannar och stärka den positiva självbilden.

Projektet har tre faser och det startar den första mars. Den första fasen av projektet är datainsamling. Människor som deltar i projektet kommer att identifieras och berättelser, dokument och föremål relaterade till deras personliga liv kommer att samlas in. Denna fas kommer att ta cirka två månader. Den andra fasen är att kategorisera och förbereda dessa berättelser för att presentera och dela med människor. Under dessa fyra månader kommer vi att ha en sagomiddag varje vecka. Varje vecka kommer en av deltagarna att dela sin historia med andra. Den tredje fasen är den offentliga visningen av det insamlade materialet i form av konst, och slutligen kommer berättelserna att publiceras som en bok.

Projektledare Asad Buda

Visa alla