Save the Date: Konstdygnet 2018

Ibland vill vi ha en förändring av våra liv. Ibland kommer en förändring plötsligt och utan vår önskan och kullkastar vår tillvaro.

Konstdygnet 2018 tar avstamp i Västerås konstmuseums stora satsning, utställningen Ur aska. Här rör sig konstnärer i de spår som den stora skogsbranden 2014 satt i Västmanland och i människor som levt sina liv i eldhärjade områden. Med konst och konstnärliga praktiker i fokus lyfter Konstdygnet blicken.

Förändringar och kriser påverkar oss på olika sätt, i det stora och i det lilla. Föreläsningar, seminarier och workshops rör sig mellan klimatförändringarnas miljöpåverkan och hur en enskild konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att arbeta.

Men berör även förberedelser, vad vi kan lära av spruckna samarbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med våra konstverksamheter i ett kulturpolitiskt föränderligt landskap. Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av varandra – inte minst av ungas perspektiv – i en värld som ständigt rör på sig med små och stora förändringar?

Anmäl dig till Konstdygnet här

Visa alla