Konst för alla 2023

Fågelexkursion med ljudkonstnären Elin Már Øyen Vister. Foto: Konstfrämjandet Västerbotten

2023 har varit ett händelserikt år på Konstfrämjandet. I och med att vi skickar ut årets sista nyhetsbrev vill vi passa på att lyfta några av de aktiviteter som synts runt om i landet, och ge en blinkning till vad man kan förvänta sig av oss under kommande år.

Från norr till söder har både större och mindre projekt ägt rum, i samverkan med aktörer från civilsamhället, universitet, kommuner, regioner och andra:

Konstfrämjandet Norrbotten avrundade i början av året Luleåbiennalen 2022 med fokus på konst och hantverk. Direkt därpå inledde de den publika verksamheten inom projektet Curera som tog formen av en samtalserie, ett curatorsresidens och ett samarbete med Stockholms universitets curatorsstudenter.

Konstvandring med STF i samband med Wander Wonder i Örnsköldsvik. Foto: Konstfrämjandet Västernorrland.

Konstfrämjandet Västernorrland presenterade under sommaren både utställningen Wander Wonder längsmed den nya vandringsleden på Varvsberget i Örnsköldsvik, och det årliga kulturevenemanget Blånagla Art Fest där publiken under en intensiv helg fick ta del av musik, dans, performance och mer.

Vid sidan om flera andra projekt och aktiviteter avslutade Konstfrämjandet Västerbotten under sommaren det ett år långa projektet Älven – ett regionalt förankrat projekt som engagerat konstnärer, forskare, föreningar och allmänhet. Projektfinalen bjöd både på en grupputställning med projektets deltagande konstnärer och release av en publikation kring projektet.

Skogen mellan oss, antologin. Foto: Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Publikation blev det även i mellansverige. Det fleråriga projektet Skogen mellan oss fick under 2023 sitt avslut i och med releasen av en antologi, som både gav en överblick av projektets innehåll och kontextualiserade dess tematik genom essäer och bildsviter. Intresset för både projektet och antologin har varit stort, och gav under hösten upphov till nya samtal och möten på bland annat bokfestivalen i Karlstad.

Inspirerade av sin medverkan i Skogen mellan oss har Konstfrämjandet Gävleborg under 2023 fortsatt arbetet med projektet xKonstx. Genom nätverksträffar och dialog rustas för att inom kort etablera en stor konsthändelse i Gävleborg.

Hos Konstfrämjandet Dalarna har under året ett nytt samarbete med Dalarnas museum initierats. Konstnären Jenny Bergman bjöds in till ett residens i museets lokaler, verksamhet och samlingar, och presenterade under hösten 2023 en utställning med textila verk i dess konsthall.

Konstnären Stuart Mayes installerar verket Avgång och ankomst på Arboga järnvägsstation. Foto: Konstfrämjandet Västmanland.

2023 var sista året för Konstfrämjandet Västmanlands projekt Arbetsfält för samtida konst. Under sommaren presenterades tre konstnärer i en kringresande utställning som ägde rum på järnvägsstationer, i parker, hembygdsgårdar, museer och folkets hus. Distriktet genomförde även en lång serie uppskattade workshops för barn på bland annat Råby.

Konstfrämjandet Värmland och Konstfrämjandet Bergslagen har båda fortsatt sina löpande respektive utställningsprogram, och tillsammans presenterat drygt 20 separatutställningar med konstnärer från olika discipliner. I Värmland visades under sommaren även grupputställningen I skogen där sju konstnärer skapade verk i samtal med Gustaf Fröding. I Bergslagen har man under året genomfört de sista byggprocesserna inom projektet Den Barnkonventionella Lekplatsen, som under tre år sammanfört konstnärer, byggbranschen och barn att gemensamt tänka kring offentliga rum och lekmiljöer.

Från workshop med Den Barnkonventionella Lekplatsen i Älvesta. Foto: Jelena Rundqvist

Hos Konstfrämjandet Uppland har man presenterat både workshops för ungdomar, konstnärliga kollegiesamtal, nyproduktioner och utställningar inomhus på Hospitalet, samt ute i trädgårdsparken. I Uppsala hölls även årets upplaga av Konstdygnet, där Konstfrämjandet Uppland bidrog med en rundvandring i de öppna ateljéerna på Hospitalet samt seminarier och workshops för konferensens deltagare.

Konstfrämjandet Kraft startade upp som distrikt för bara ett par år sedan, men har fortsatt verka för att aktivera ETC Solpark i Katrineholm med utställningar och evenemang. I somras presenterades grupputställningen Först var det mörkt, som innefattat en rik programverksamhet kring alltifrån bovete och textil till programmering.

Från projektet Kojan, del av Smålandstriennalen.

En av årets största händelser var den allra första Smålandstriennalen, initierad och organiserad av det nya distriktet Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen skapades i samarbete mellan flera institutioner i regionen och öppnade under sommarmånaderna upp för utställningar, samtal och möten genom en rik programverksamhet på över 30 platser och med runt 80 deltagande konstnärer, forskare, arkitekter, curatorer, skribenter och grupper.

Grafisk form och titel för Luleåbiennalen 2024. Formgivning av Johnny Chang.

Konstfrämjandet Skåne har som tidigare arrangerat Gallerihelgen, i år med 90 utställande gallerier och pop-ups, och även visat ett antal utställningar – bland annat Play for Democracy på Form/Design Center som presenterade forskningsprojektet Lek för demokrati. De har även bedrivit pedagogisk verksamhet via workshops, och deltagit i 2023 års upplaga av Bästa Biennalen! – en konstbiennal för barn och unga i Skåne.

Vad har vi att se fram emot 2024?

Det kommande året fortsätter verksamheten och tar på flera håll i landet ny form och fart.

Konstfrämjandet Västmanland inleder bland annat 2024 med att etablera en permanent plats för projektet Konstlek på Råby, och kommer där fortsätta sin konstpedagogiska verksamhet för barn. Konstfrämjandet Norrbotten presenterar Luleåbiennalen 2024 - På tröskeln till 1:1, som mellan 2:a mars och 26:e maj skapar möten och överlappningar mellan konst och arkitektur i Luleå, Boden, Kiruna och Messaure. Konstfrämjandet Uppland fortsätter arbetet med Hospitalet och SyskonSKAP i Gottsunda och Stenhagen, men initierar även det nya projektet Konstnärslistan i samverkan med regionen, som ska underlätta för uppdragsgivare att hitta konstnärer för olika uppdrag. Konstfrämjandet Gotland undersöker tillsammans med andra aktörer på ön samarbetsformer för ett projekt vid museijärnvägen mellan Dalhem och Roma. Distriktet planerar också för en ny publiceringsplattform där kulturutövare enkelt kan producera egna böcker och fanzines.

Vi ser fram emot ännu mer konst 2024!

Gott nytt!

Folkrörelsernas Konstfrämjande

Visa alla