Konstdygnet 2023

Välkommen till årets upplaga av konstdygnet. Denna gång är temat nya former, möten och medier och syftet är att uppmärksamma och inspirera till nya vägar och scener för konsten att nå ut.

Hur kan vi arbeta för att fler ska få ta del av konsten och hur kan det organiseras? Vad händer när konsten möter andra platser, publiker och via nya tekniker? Vad gör det med konstens uttryck när den förflyttas från det traditionella konstrummet?

Vi lever i en globaliserad värld där de fysiska och digitala möjligheterna att förflytta och sprida konst är större än någonsin. Med bredare ramar kan fler röster höras och rum skapas för utveckling. Ta del av föreläsningar, samtal och workshops som tematiskt rör sig utifrån frågor om konstfältets utveckling. De största kulturscenerna finns fortfarande i städerna, men vi ser tendenser av att söka sig till andra platser och skapa nya sammanhang för konsten utanför stadskärnan. Hör såväl offentliga som konstnärsdrivna aktörer berätta och samtala om hur de arbetar uppsökande för att göra plats för konst där den inte förväntas. Vi lyfter fram konstpedagogiska metoder som kan fördjupa och bredda lokal samverkan. Vi dyker även ner i tekniker som AR och hör erfarenheter från fältet om att arrangera utställningar som öppnar upp för alternativa arbetssätt och visningsrum.

Mer information och anmälan hittar du här.


Konstdygnet 2023 vill belysa goda exempel och samlas kring angelägna frågor om konstfältets utveckling. Vi hoppas att årets dygn ska bidra med inspiration, nya insikter och kunskapsutbyte för ett konstfält med större mångfald och möjlighet till förnyelse.

Konstdygnet är en årlig konferens som arrangeras av Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län, Sörmlands museum, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och i år även Uppsala konstmuseum. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten. Konferensen är öppen för en bred publik men riktar sig särskilt mot professionellt verksamma inom konstområdet.

Visa alla