Vad är konstbildning för dig?

I Vad är konstbildning för dig? bjöd vi under 2014 in skribenter, konstkritiker och konstnärer för att skriva en text; en krönika, en essä, eller en journalistisk text.

Uppdraget som vi gett är att kritiskt och lustfyllt ge sin personliga bild av vad konstbildning kan – eller skulle kunna – vara, idag 2014. Baserat på egna erfarenheter är vi nyfikna på att höra både möjliga och omöjliga idéer. Samtidigt får de inbjudna skribenterna gärna kritiskt reflektera över hur de upplever att konstbildningen sett ut historiskt.

Sammantaget utvecklas projektet till en undersökning, där vi – och allmänheten – får idéer tillbaka som vi på något sätt också kan ta vidare i vår verksamhet. I samarbete med AICA Sweden – Svenska konstkritikersamfundet.

Visa alla