Att ställa ut Artoteket

  • Artoteket är en vandringsutställning som transporteras i lådor, moduler, vilka också fungerar som det hyllsystem som konstverken visas i på utställningsplatsen, i ett bibliotek. Modulerna är formade efter konstverkens konkreta egenskaper, de är lätta att sätta ihop och demontera. När Artoteket är monterat tar det inte många kvadratmeter i anspråk. Flera av konstverken är små, som videor på dvd. Andra är något större, som ett duschdraperi (med stång) och ett par målningar.

  • Konstverken lägger ni in i ert lånesystem, så att konsten går att låna på samma sätt som böcker.

  • För att visa Artoteket betalar ni en hyreskostnad till Konstfrämjandet, samt står för kostnaderna av en transport (t ex från en plats till er).

  • För att såväl ni som låntagarna, bibliotekets besökare, ska få så mycket som möjligt ut av Artoteket föreslår vi att ni bokar in det för 3-4 månader, men om ni vill även en längre tid.

  • Kontakta Niklas Östholm för mer information eller bokning.

Visa alla