Arts Organizations Out of Office – Dealing with Changing Political Landscapes

Under 2018 initierade vi det nordiska nätverket AOOO tillsammans med Art Lab Gnesta. Nätverket samlar självorganiserade konstinitiativ i norden och arbetar proaktivt i relation till samtida kulturpolitiska utmaningar.

I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisationen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?


AOOO har initierats av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet. Nätverket samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket nna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför.

Under 2018-2020 har nätverket möjliggjorts med stöd från Nordisk kulturkontakt, mellan 2020-2022 bedrivs nätverket med stöd av Nordisk Kulturfond.

Kontaktpersoner Sebastian Dahlqvist, Konstfrämjandet och Caroline Malmström, Art Lab Gnesta.

I nätverket ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), UKK – UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (DK).

Nätverket bedrivs med stöd från:

Visa alla