The Use of Art Where It’s Hard To Talk

Arbetet byggde på ömsesidiga erfarenhetsutbyten mellan konstnärer i Sverige, Kosovo, Makedonien och Albanien för att stimulera samtal och interaktion med grupper som sällan kommer till tals i samhället.

2007 initierades ett samarbete med personalen på Ali Demi, ett kvinnofängelse i Tirana, Albanien. Därefter startade delprojekt i Kosovo, Makedonien och Albanien inom skilda verksamheter som kriminalvård, skola, barnhem och härbärgen för ungdomar och kvinnor.

2012 hölls en avslutningskonferens i Tirana, och projektets resultat visades på Mångkulturellt Centrum i Fittja, med konstnärer från de olika länderna.

Svenska konstnärer i projektet var Charlotte Åberg, Lott Alfreds, Pontus Lindvall och Helena Byström. Projektet genomfördes med stöd av EU och Svenska Institutet.

Visa alla