Ta plats!

Ta plats! var ett projekt som påvisade konstens möjligheter för tillgänglighet.

TA PLATS! var ett konstprojekt, en utställning och ett utbildningsprojekt. Det drevs av Konstfrämjandet, Po Hagström var projektledare, och det pågick mellan åren 2010 och 2014, främst med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet var att belysa och lyfta fram samtidskonstens möjligheter att beröra människor. Oberoende funktionsförmåga hos besökaren. På den initiala utställningen på Kulturhuset i Stockholm 2010 deltog tio konstnärer/konstnärskollektiv. De var Performing Pictures, Lisa Torell, Jesper Norda, Glimpse, Felix Gmelin, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Jacob Dahlgren, Maud & Leth, Ola Nilsson samt Musik- och teatermuseet. Urvalet av konst gjordes utifrån en idé om interaktivitet och taktilitet. I projektet lyftes också vikten av personalens bemötande och informationens utformning fram som centralt när det gäller att skapa tydlighet.

När TA PLATS! förvandlades till en vandringsutställning som 2010 till 2013 skulle turnera runt i Sverige koncentrerades projektet till fem verk. Man skulle enkelt kunna bygga utställningen och anpassa den efter de rum den skulle installeras i. Det var inte alltid rum ämnade för utställningar. De platser, institutioner och kommuner som tog emot utställningen var på olika sätt intresserade av att aktivt arbeta med demokratifrågor och tillgänglighet. De ville arbeta inkluderande och gränsöverskridande i sin organisation. I vandringsutställningen medverkande konstnärerna var Lisa Torell, Performing Pictures, Felix Gmelin, Jacob Dahlgren och Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.

Sex år är en lång tid. Boken som producerades efter projektet vill dels redovisa ett fragment av allt det som skedde i skuggan av TA PLATS! Men den vill dessutom fungera som ett fristående, filosofiskt samtal kring tillgänglighet. Beställ boken här

Visa alla