Skiss

I Skiss (2005–2011) bjöds konstnärer in att arbeta på offentliga förvaltningar och arbetsplatser bl a inom äldreomsorg, kriminalvård och skola genom dialogbaserade konstnärliga metoder.

Konstnärerna som anställdes inom Skiss matchades ihop med arbetsplatser och genomförde en rad underprojekt i olika kommuner och regioner i Sverige. Syftet var att fördjupa relationen mellan konst och samhälle, vidga arbetsfältet för konstnärer och lyfta frågor om arbetsmiljö.

Från 2007 följdes projektet av en grupp forskare, vars rapporter sammanställdes i boken om Skiss.

Medverkande konstnärer
Lott Alfreds, Charlotte Åberg, Lena Flodman, Matilda Fahlsten, Britta Kjellgren-Jäger, Mattias Larsson, Pontus Raud, Anna Högberg, Malin Lobell, Pontus Lindvall, Dascha Esselius, Camilla Carlsson, Johan Tirén, Anna Stina Erlandsson, Filippa von Krusenstjerna, Martin Åhlund, Inger ANdersson, Petter Falck, Gunnar Nehls, Maria Lilja, Andrea von Corswant, Thomas Oldrell, C. Anders Wallén, Katja Wiklund, Berit Ångman Svedjemo, Janna Holmstedt, Johan Waerndt, Mari Kretz, Ola Nilsson, Ana Maria Almada de Alvarez, Po Hagström, Maria Boij, Peter Köhler, Johan Löfgren, Jenny Crisp, Lisa Strömbäck, Marianne Andersson, Anna Bokström, Tomas Giljam, Anna Wessman, Lisbeth Grägg, Johanna Gustavsson, Michael Johansson, Rikard Silwärn, Magnus Ottertun, Cecilia Sterner, Matteo Rosa, Janne Björkman, Kerstin Lindström, Birgitta Nenzén, Marianne Saapunki, Lars Ahlström, Herman Lohe, Evaleena Skarin, Carina Kågström.

Visa alla