Reko

Reko (2009–2011) bevakade och skapade debatt om konstnärers arbetsvillkor.

Projektet kartlade konstnärers arbetsvillkor på över 100 konsthallar och museer i Sverige genom insamling av svar på frågor om ersättningar, avtal och inställning. Rekorapporterna genererade stor uppmärksamhet i media och konstbranschen – både på ett nationellt och internationellt plan.

Reko initierades 2009 av konstnärerna Erik Krikortz och Jan Rydén samt Tanja von Dahlern – och utvecklades som ett oberoende konstprojekt av föreningen c/o konst. 2011 lämnades projektet över till Konstfrämjandet, under ledning av Erik Hall.

För mer information om projektet och tidigare rapporter, se projektreko.org.

Visa alla