Konstkupan

Folkrörelsernas Konstfrämjande och Individuell Människohjälp startade Konstkupan med stöd från Allmänna Arvsfonden hösten 2017. I april 2018 beslutade Konstfrämjandet att dra sig ur samarbetet.

Konstkupan är en öppen ateljé för unga vuxna som är i asylprocessen. Genom kreativa processer och kulturella uttryck vill projektet ge unga människor med erfarenhet av migration en plats att uttrycka sig och påverka sin situation. Konstkupan utgår från att varje individ är expert på sin egen situation och vill ge deltagarna kontakt och erfarenhetsutbyte med etablerade konstnärer och institutioner inom kulturlivet.

Verksamhetens ämnar att fylla den lucka som uppstår för unga människor som är för gamla för att gå i skolan och som väntar på beslut om asyl.

För frågor om projektet kontakta lisa.nyberg@konstframjandet.se

Visa alla