Konstfrämjandet firar 70 år

Sedan 1947 har Folkrörelsernas Konstfrämjande främjat konst i hela Sverige. Idag är vi en bred organisation som undersöker hur konsten kan göras mer relevant för fler. 2017 firar vi 70-årsjubileum med bl a utställningar, böcker och en jubileumsfest.

Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades 1947 av flera av tidens stora folkrörelser för att erbjuda konst för de som inte tidigare hade nåtts av det som ansågs vara god konst. I början producerade förbundet vandringsutställningar som togs emot av medlemsorganisationer och konstföreningar. Utifrån dem såldes grafiska blad till privatpersoner, arbetsplatser och kommuner. Parallellt arbetade man för att ge konstnärerna drägligare villkor.

På sextiotalet började Konstfrämjandet att sälja konst från egna lokaler i olika delar av landet. Tillsammans med det som som så småningom blev Riksutställningar producerades utställningen Multikonst som visades samtidigt på 100 platser runtom i landet med vernissage i direktsänd TV.

De senaste åren har Konstfrämjandet arbetat med att bygga upp nya distrikt genom samarbeten med medlemsorganisationer och andra folkrörelser. Dessa främjar på olika sätt demokratisk konst, folkbildning och en breddad konstsyn med fokus på nya perspektiv på konstnärlig kvalitet och kompetens. Med utgångspunkt i Sandviken har Konstfrämjandet Gävleborgs startat ISK-X: Institutet för Samtida Klotter, i Göteborg har ett långsiktigt samarbete med Pantrarna tagit form kring konstfestivalen Speak your mind! och hos Konstfrämjandet Kalmar-Öland har öns nyanlända invånare producerat konst tillsammans med hästintresserade och konstnärer i New Horse Cultures.

Konstfrämjandet ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar vill vi ge andra perspektiv på vår samtid. I sjuttio har har vi varit övertygade om bildningens och konstens roll, och vi vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Detta händer under jubileumsåret:

 • Konstfrämjandet 70 år – jubileumsantologi
  Samtal 28 mars 2017, ABF-huset i Stockholm
  Fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia. Annika Gunnarsson skriver om grafikens relation till Konstfrämjandet, Martin Gustavsson om organisationens relation till samhällsutvecklingen mot en ekonomisk och politisk fond, Karin Faxén Sporrong om konstombuden som förde ut konsten i hem och till arbetsplatser, och Maria Carlgren om ett antal konstbildningsprojekt från 1950-talet och fram till idag.

 • Vernissage och bokrelease: Ballongen – lek på riktigt
  1 juni, Västerås konstmuseum
  Konstfrämjandet Västmanland avslutar det fleråriga sociala konstprojektet Ballongen – lek på riktigt med en utställning och bokrelease på temat fri lek. Publikationen Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion sammanfattar, med utgångspunkt i det konstnärliga arbete som utförts i stadsdelen Råby 2015-2017, hur konsten kan bli en bredare rörelse där möten sker över generationer och där idéer om samhället kan få plats och stöd för formulering. Utställningen Den fria leken samlar konstverk av Johanna Billing, Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska. De har alla på olika sätt utforskat frihetsbegreppet i relation till barnets lek. Mer info här.

 • Konströrelser – konstpedagogiskt symposium 3 juni, Malmö Konstmuseum
  Med avstamp i de olika konstbildande projekt som drivits inom Folkrörelsernas Konstfrämjandet den senaste tiden arrangerar vi ett symposium kring konstbildning som folkbildning och folkrörelse, i samarbete med Malmö Konstmuseum under våren. Vi presenterar våra konstbildande samarbetsprojekt från olika delar av landet och samtalar kring konsten roll i rörelsearbetet, inom och utom institutionerna.

 • Jubileumsfest
  2 september, Swedenborgsgatan 1, Stockholm
  Vi bjuder in alla till en öppen gatufest intill förbundets kontor vid Mariatorget. Distrikten presenterar sin verksamhet i olika aktiviteter, workshops och Konstfrämjandet bjuder på jubileumstårta.

 • Konstfrämjandet i samtal med…
  Under den medborgardrivna Århundradets Bomässa i Söderort i september diskuterar vi med nya och gamla medlemsorganisationer hur konsten hjälper oss att tänka om samhället.

 • Jubileumsprojekt i distrikten
  Runtom i landet genomförs särskilda jubileumsprojekt hos några av våra 11 distrikt. Se konstfrämjandet.se för mer information om dessa.

 • Samtidskonstdagarna
  5-6 oktober, Kalmar konstmuseum
  Samtidskonstdagarna är en nationell mötesplats för professionella inom konstområdet som de senaste fem åren arrangerats av Riksutställningar. Nu tar vi över stafettpinnen och bjuder in till två späckade dagar tillsammans med distriktet Öland-Kalmar och Kalmar konstmuseum med flera.

Om Konstfrämjandet

Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation som drivs av en central organisation och har idag 11 st enskilda lokala distrikt på olika platser i landet. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten. Våra distrikt finns i Bergslagen, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västmanland och Öland-Kalmar.

För mer info, kontakta Per Hasselberg, verksamhetsledare, 076-170 32 73, per.hasselberg@konstframjandet.se

Visa alla