Konstens kommunikationsbyrå

2021 startade Konstfrämjandet en plattform för rådgivning kring hur vi pratar om konst i det offentliga samtalet. Syftet är att fungera som en tankesmedja och konsult för konstbranschen i allmänhet och mindre enheter i synnerhet.

Bakgrunden till plattformen är dels allmänhetens intresse att förstå konsten, arbetsgruppens och Konstfrämjandets önskan om att nåt ut med den och låta den ingå som naturlig del i det offentliga samtalet, men också som ett skydd och en beredskap för olika former av attacker, drev och annan sorts press som konsten med alla dess uttryck och oväntade perspektiv som den uppstår i. Konstens Kommunikationbyrå vill understryka det centrala i kommunikativt arbete; att vara tålmodig, systematisk, koordinerad och att framgångsrik kommunikation alltid är ett resultat av en kollektiv process.

Medverkandet i Supermarket Stockholm Independent Art Fair, den 14 oktober 2021, blev Konstfrämjandets första tillfälle att offentliggöra den nya plattformen och under våren 2022 presenterades Konstens kommunikationsbyrå även på Folk & Kultur.

Våren 2022 producerade Konstens Kommunikationsbyrå publikationen Humanitet, som en nytolkning av grafikmappen med samma namn från 1933. Med text av Mattias Irving, bild av Astrid Braide Eriksson och curering av Joel Albinsson är Humanitet 2022 ett försök att manifestera mot facism och den nya höger som nu sveper över världen och riskerar kasta omkull demokratins principer. Humanitet 2022 trycktes i 100 exemplar.

Köp genom att mejla per.hasselberg@konstframjandet.se eller ladda ner den digitala versionen här.

Vilka är Konstens Kommunikationsbyrå?
Paulina Sokolow, konstvetare och kommunikatör
Per Hasselberg, verksamhetsledare Folkrörelsernas Konstfrämjande
Mattias Irving, journalist
My Malmeström Sobelius, huvudredaktör tidskriften Kurage och vice förbundsordförande RFSU

Det gör Konstens Kommunikationsbyrå

I månadsbrev tar vi upp olika aktuella case eller vanliga situationer som uppstår och ger generella tips på hur man kan hantera på ett konstruktivt sätt.Ger råd i specifika uppkomna situationer.Kan se över och kommentera kommunikationsplaner, pressreleaser, tonalitet i sociala medier.


10 praktiska tips:

1. Identifiera krisen – erkänn för dig själv att det är en kris.
Den behöver inte vara stor. Hantera i tid.

2. Formulera två-tre budskap i en till två meningar. Vad vill du ha sagt?
Kan vara ett stort stöd i en intervju eller i ett samtal med besökare eller tjänsteperson. Om du har en bra formulering är chansen stor att den återanvänds av andra!

3. Kommunicera ditt budskap på ett enkelt sätt i alla kanaler du har tillgång till!
Ring upp din lokalredaktion, skriv på Facebook, som svar på mail till enskilda.

4. Håll dig omvärldsuppdaterad.
Ju mer underrättad om det offentliga samtalet du är, desto mer förberedd när krisen kommer eller när det är dags att delta i samtalet genom konsten!

5. Krångla inte till det med internt konstlingo.
Jo, vi får ofta klagomål i branschen att vi talar till redan frälsta. Det går att berätta enkelt om konst utan att det blir platt!

6. Lämna inte över kommunikation till en ensam person.
Jobba i grupp! Det blir både högre kvalitet med flera hjärnor och samtidigt blir det en förankringsprocess i gruppen.

7. Var beredd att stå upp för andra, så att andra finns och orkar stå upp för dig!
Var inte rädd att kommentera när dina kollegor är i blåsväder. Visa stöd!

8. Kom ihåg att du talar till den breda allmänheten – Inte dina fiender!
Det är inte säkert att dina kritiker kommer att ge sig. Det är inte heller huvudpoängen, utan att dina allierade och vänner ska höra din röst och ta över dina argument.

9. Kommunikationsarbete är ett hantverk.
Ju mer rutin på processen, desto duktigare blir ni!

10. Om du har chefer eller beställare som du har ett ansvar för,
förankra kommunikationen med dem och hjälp dem att förstå och bli trygga med krisen och varför den har uppkommit.


Kontakta oss
kommunikationsbyran@konstframjandet.se

Visa alla