En kartläggning över mellanrummen

I utställningen En kartläggning över mellanrummen tog konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson avstamp i konstsamlingarna hos Konstfrämjandet Västerbotten och Västerbottens museum.

Utställningen 2012 var en del av deras pågående projekt En känsla av samhörighet som tidigare visats på flera platser i landet. Utställningen ställde frågor som relaterar till projektets bakgrund om kultur i arbetslivet; Vad är ”arbetarkonst”? Vems historia berättas och vem formulerar den? Hur skildras arbete i konst – och vems arbete skildras?

Konstnärerna har utgått från samlingarna och intresserat sig för verk som representerar arbete i någon form. De har tittat på dokumentärt material ur museets arkiv – gjort stickprov på museets utställningsverksamhet under 1970-, 80- och 90-talen. Materialet består dels av befintliga dokument och dokumentära intervjuer, dels av konstnärernas kommentarer genom sammanställningar och enskilda verk.

Sedan 2007 har konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson arbetat med frågor kring den svenska arbetarrörelsens relation till konst och socialdemokratisk. Framför allt har de fokuserat på den roll som konsten och konstnären har tilldelats. Projektet har tidigare presenterats på bl. a. Galleri Box i Göteborg, Iaspis i Stockholm, Arbetets museum i Norrköping och Kalmar Konstmuseum och har olika fokus beroende på visningsplats och sammanhang.

Visa alla