Zimm Hall presenterar AVFART — Konst- och arkitekturutställning i Kristineberg

Zimm Hall presenterar konst- och arkitekturutställningen AVFART på den avskurna trafikrampen mellan Kristinebergs slott och Essingeleden. AVFART är skapat av av Zimm Hall i samarbete med Björn Norberg, Konstfrämjandet, Cykelfrämjandet och Sveriges Arkitekter.

Vernissage kl.15-20 lördag 14 maj.

”Letar man upp Essingeleden i höjd med Kristinebergs slott på en satellitbild ser man något märkligt. Trafikleden ser ut att ha fällt av en del av de komplicerade av- och påfarterna. Den ligger vid sidan av som en korvsjö (”billabong”) som klippts av när en meandrande flod tagit en ny och snabbare väg. Den ligger kvar som ett felsteg i en plan och en rest efter något som inte riktigt blev som det var tänkt. En stad som Stockholm verkar annars vara planerad in i varje centimeter. Statistiken över invånare, antal bilar och demografi har matats in i minutiösa stadsplaner där varje träd och buskage räknats och fått en given funktion. Planeringen är både en konsekvens av, och drivande i, ett ekonomiskt tryck i kombination med idén om den rena och funktionella staden. Därför går det inte att undgå att bli nyfiken på de avklippta och till synes kvarglömda vägbitarna.

Inom ramen för Zimm Hall bjuds konstnärer och arkitekter in för att skapa verk med utgångspunkt i påfarten/avfarten och den speciella plats som den är och det tillstånd den skapar. Konstverken kommer att fungera som ett koncentrat av ansatser och som försök eller ambitioner att skapa förändring, på en plats som är omgiven av staden som i jämförelse materialiserar ett statiskt tillstånd. Detta kommer i sin tur skapa nya idéer och berättelser om staden som företeelse och system, om individen, om mångfald och om människan som social varelse. Inte minst skapas reflektioner över hur Stockholm utvecklats och möjliga vägar och villovägar i framtiden stadsbyggande.”

Björn Norberg, curator


AVFART är den fjärde upplagan av Zimm Hall, skapat i samarbete med curator Björn Norberg och Konstfrämjandet. Zimm Hall drivs sedan 2015 av arkitekten Malin Zimm och konstnären Mattias Bäcklin.

Facebookeventet hittar du här.

Visa alla