Workshop med Borderless!

Bild: Mississippi river av Harold Fisk, 1944.

"Vem bestämmer vad som ska vara på en karta och vad som inte får vara med? Vi vill visa vad Malmö är för oss utifrån våra olika positioner och situationer. Hur vi använder staden och vilka platser som är våra centrum. De som ritar kartan har makten att bestämma hur vi ska se på staden."

På torsdag 10 december gör DNK en workshop med Tyfons grupp Borderless!. Temat är kartor.

Tyfon är ett projekt som vill utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas de kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang. Borderless! är Tyfons konstgrupp som riktar sig till tjejer och transpersoner.

Visa alla