Vi söker vikarierande verksamhetsutvecklare för norra Sverige

Bild från Konstfrämjandet Jämtlands pågående projekt Det naturliga kontraktets arkiv

Konstfrämjandet söker vikarierande verksamhetsutvecklare med ansvar för norra Sverige. Tjänsten har 50% omfattning under ett år med start första augusti 2021. Sökande som är bosatta och verksamma i norra Sverige premieras men vi välkomnar även sökande från andra delar av landet.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har sedan 1947 arbetat med konstbildning i hela samhället under parollen “konst för alla”. Genom olika samarbeten utmanar vi rådande föreställningar om konst både gentemot en bred allmänhet och konstfältet. Öppenhet, samverkan och nyfikenhet präglar vårt arbetssätt och organisationsutveckling. Konstfrämjandet verkar genom sina 14 distrikt och andra medlemmar för att främja konsten i hela samhället. Vi är en nationell verksamhet med finansiering främst från projektmedel och offentliga bidrag.

För att konsten ska bli en del av människors vardag, där livet tar plats behöver den vara geografiskt tillgänglig. Verksamhetsutvecklarna för norr, mitt och söder har ett ansvar att vara rådgivande och stöttande i strategiska frågor som berör distriktens utveckling, att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konsten och konstnärens roll i samhället.

Tjänsten som verksamhetsutvecklare innebär att tillsammans med övriga kollegor arbeta för att demokratisera konsten och på så vis bidra till att uppfylla Konstfrämjandets uppdrag. Arbetet innebär att vara delaktig i organisationens utveckling, samarbeta med gamla och nya folkrörelser, självorganiserade verksamheter, utbildningsinstitutioner och övriga delar av samhället. Detta sker genom att skapa förutsättningar för nya konstnärliga undersökningar och samarbetsprojekt samt utveckla organisationens strategiska arbete.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga verksamhetsutvecklare, verksamhetsledare, organisationens medlemmar och distrikt samt andra konstaktörer. Verksamhetsutvecklarna ska arbeta för att förvalta och utveckla Konstfrämjandets verksamhet i enlighet med fastställd vision för verksamheten.

Tjänstebeskrivning
I rollen som verksamhetsutvecklare med ansvar för norra Sverige ska du:
* utveckla Konstfrämjandets verksamhet i enlighet med målet konst för alla
* stödja och samarbeta med distrikt i norra Sverige för att utveckla konstfältet och stärka konstens plats i
samhället
* leda och ta initiativ till nya undersökande konstprojekt i samarbete med distrikt, medlemmar och andra
samarbetsparter i norra Sverige
* delta i strategiskt arbete nationellt för att utveckla och stärka Konstfrämjandet och alla våra 14 distrikt

Kravspecifikation
Vi söker dig med:
* god kunskap och kännedom om norra Sveriges konstfält
* erfarenhet av att arbeta med eller inom konst- och kulturorganisationer
* intresse för att utveckla konstfältet genom att öppna upp det för fler och stärka konstnärens roll i samhället
* erfarenhet av och förmåga att själv organisera ditt arbete
* tillgång till ett konstnärligt tänkande
* kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskap

Inom ramarna för tjänsten ges stort eget utrymme att påverka uppdragets utformning och fokus utifrån egna intressen, styrkor och drivkraft. Vi tror att du är självständig, strukturerad och initiativrik med god samarbetsförmåga och ett intresse för konstfältet och samtidskonstens uttryck och roller i samhället.

Ansökan
För tillsättningen av denna tjänst tillämpar vi ett kompetensbaserat rekryteringsförfarande. I ett första skede behöver du inte skicka CV och personligt brev, istället vill vi att du svarar på några frågor. På så sätt får du tidigt visa vilka kompetenser du har i förhållande till vad tjänsten kräver. Under rekryteringsprocessen tas även hänsyn till personlig lämplighet.

Sök tjänsten senast den 6 juni här. Intervjuer sker 14-16 juni.


Har du frågor om tjänsten?
Hör av dig till Per Hasselberg, verksamhetsledare, 076-170 32 73
Niklas Östholm, facklig företrädare: 073-510 32 69.

Visa alla