Vi söker en verksamhetsutvecklare 50% med placering i Umeå

Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill vara med och stärka konsten i norra Sverige.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har sedan 1947 haft konstbildning i hela samhället som huvuduppdrag. Genom olika samarbeten utmanar vi rådande föreställningar om konst både gentemot en bred allmänhet och konstfältet. Öppenhet, samverkan och nyfikenhet präglar vårt arbetssätt och organisations­utveckling. Konstfrämjandet verkar genom sina distrikt och andra medlemmar för att främja konsten i hela samhället.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten som verksamhetsutvecklare innebär att med utgångspunkt i Västerbotten initiera och driva projekt som är med och stärker konstens betydelse i samhället. Arbetet sker i nära samarbete med konstkonsulenterna i Västerbotten, Konstfrämjandet Västerbotten och Museum Anna Nordlander.

Arbetet innebär att vara med att utveckla organisationen och dess samverkan med nya och traditionella folkrörelser, samt självorganiserade konstverksamheter. Ett särskilt fokus läggs på att ha en förmedlande roll av Västerbottens konstliv till resten av landet och internationella sammanhang.

Din arbetsgivare är Folkrörelsernas Konstfrämjande och du har tät kontakt med kansliet i Stockholm och övriga verksamhetsutvecklare. Tjänsten är placerad hos Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå, där du även deltar i distriktets gemensamma arbete och verksamhetsplanering.

Vi tror att du:

– Har relevant utbildning samt praktisk erfarenhet av att organisera konstnärliga verksamheter och gärna föreningsvana

– Har erfarenhet av att skriva projektansökningar

– Har brett nätverk av, och vana att arbeta med, konstnärer i Sverige och internationellt samt kommuner, regioner och andra samhällsinstanser

– Har förmåga att sammanföra människor med olika bakgrund och

perspektiv i givande samarbeten

– Har en egen stark vision om hur ett konstfrämjande arbete bör

genomföras i dialog med samarbetsparterna

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid 50% i två år. Tillträde 2016-01-01 eller enligt överenskommelse. Resor och viss helg- och kvällstjänstgöring kommer att förekomma.

Vill du veta mer om tjänsten?
Hör av dig till Per Hasselberg, verksamhetsledare, 076-170 32 73
Niklas Östholm, facklig företrädare: 073-510 32 69

Maila din ansökan med en beskrivning av hur du skulle vilja arbeta för att utveckla verksamheten, inklusive relevanta bilagor, till per.hasselberg@konstframjandet.se senast 151211.

Visa alla