Vernissage: Tobias Sjöberg — Snötäcke

Tobias Sjöberg, Snötäcke

Snötäcke är ett nytt textilt konstverk av konstnären Tobias Sjöberg som skapats för Konstfrämjandets jubileumsår. Verket, som även har en social funktion som fysisk mötesplats, är en permanent textil komposition för Konstfrämjandets kansli på Swedenborgsgatan 1

Tobias Sjöbergs Snätäcke består av filtar i lin som färgats in med hjälp av kläder, en teknik som konstnären själv utvecklat. Verket har skapats för kansliets väggar, och extra filtar finns att låna för samlingar i parken.


  • Snötäcke är en bön till solen, på bevekande grund ett solunderlag, framkallad ur smältvatten, källan till tårar, av allt i vår tid som glömdes av hjärta förverkligat ur smärta. Gul omsorg, sörjer för de medlidsamma. Av förvanskad politik, blöder poesi, gult underlag förbarmande, upplys oss – inför solen är vi alla lika.

  • Tobias Sjöberg

Visa alla