Värmland: Meeting of Minds Platform — Avslutande grupputställning i Karlstad

Nu är det dags för sista delen av projektet Meeting of Minds. Tio konstnärer utforskar feministiska koncept i grupputställningen som knyter ihop projektet.

Sverige firade under 2019 hundraårsjubileum av kvinnors rösträtt; detta viktiga datum inspirerade curator Abir Boukhari till att starta ett projekt med kvinnliga konstnärer: Meeting of Minds Platform.

Projektet har speciellt fokus på kvinnors erfarenheter med feministiska visuella metoder rörande migration och landsflykt som en personlig erfarenhet och hur en kan ha en transkulturell bakgrund och bli en del av flera än ett samhälle. Det första mötet organiserades i Stockholm 2019 där sex kvinnliga konstnärer med olika kulturella bakgrunder visade upp sina verk, utböt tankar och erfarenheter kring att vara en kvinnlig konstnär och utforska feministiska koncept i konsten, samt ämnet migration.

Till att börja med skulle möte nummer två inträffa 2020 i Karlstad som ett offentligt möte med utställningar av sex kvinnliga konstnärer. På grund av COVID-19 pandemin hade konstnärerna i stället ett virtuellt möte genom Zoom. Under dessa möten flyttades diskussionerna till påverkan av isolation, separation, död och nedstängning, samt hur detta har påverkat deltagarnas konst.

Detta projekt vill betona vikten av att skapa en alternativ plats för kvinnliga konstnärer att mötas och diskutera sina verk både före och efter pandemin. Som en fortsättning på detta startades ett nytt möte under 2021 som bjöd in flera kvinnliga konstnärer att delta och att samtala om sina erfarenheter från pandemitidem, samt utforska hur vi kan etablera en plattform för Meeting of Minds. En dokumentär skapades som ett resultat av dessa möten under 2020/2021 där konstnärerna delade tankar från sina möten med Meeting of Minds.

Utställningen i Karlstad är den andra som genomförs inom Meeting of Minds. Den första genomfördes i Stockholm och den andra presenteras av Konstfrämjandet Värmland och Kronoparkens Bibliotek/Kronoteket i Karlstad med start den 23e april.

Projektet kureras av Abir Boukhari i ett samarbete med Konstfrämjandet Värmland. Med stöd av Kulturrådet, Karlstad Kommun och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Medverkande konstnärer: Eden Mengisteab, Filippa Arrias, Helene Karlsson, Isabel Lofgren, Katarina Eismann, Nisrine Boukhari, Rossana Mercado Rojas, Sandi Hilal, Sara Falkstad och Valeria Montti Colque.

Händelser utöver utställningen:
22 April Kl 13.00 – Etiopisk kaffeceremoni och konstnärssamtal

Kontakt:
varmland@konstframjandet.se

Visa alla