Konst för alla

Vartannat år producerar vi en genomgripande verksamhetsberättelse för de två gångna åren. Uppdraget för formgivningen går varje gång till en ny aktör. Nu släpper vi verksamhetsberättelsen för 2018 och 2019 som formgetts av Omid Massali och Petra Wåhlin Massali.

V i ser konst som en väg till viktiga perspektiv och tankar om både sig själv, sina medmänniskor, vår omgivning och om samhället. Det gör vi tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar. Vårt uppdrag är att främja människors möjligheter att i sin närhet såväl skapa själva, som ta del av konst i olika former. Vi producerar och sprider kvalitativ konst över hela Sverige, genom konstverk, utställningar, böcker, konstnärliga processer och möten.

I sjuttio år har har vi varit övertygade om bildningens och konstens roll, och vi vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. Konst för alla är en devis vi bär med stolthet.

Så inleder vi verksamhetsberättelsen för 2018 och 2019. Trots knappa resurser fortsätter vi utmana gängse normer och arbeta gränsöverskridande lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar för ett inkluderande, tillgängligt och välkomnande konstfält, vi har tagit många små och flera stora steg mot detta mål under 2018 och 2019.

Samtidigt som vi nu blickar tillbaka mot två år av fantastiska projekt, samarbeten och möten vänder vi även blicken framåt. Tillsammans med våra kollegor över hela landet fortsätter vi nu att bära och utmana vår devis. Konst för alla.

Läs verksamhetsberättelsen här.

Visa alla