Välkommen Romska kulturföreningen E Romani Glinda, vår senaste medlem!

Fred Taikon. Foto: Konstfrämjandet

Konstfrämjandet presenterar stolt vår senaste medlem: den romska kulturföreningen É Romani Glinda, bildad 1998 och där även ett bokförlag ingår. Föreningens motor är författaren och förläggaren Fred Taikon. Förhoppningen är att inom kort kunna inleda samarbetsprojekt med bildkonst eller med historiskt material.

–Det är alltid värdefullt att ingå i nya, landsomfattande nätverk. Det är väl också på tiden att romsk kultur integreras som en del av Konstfrämjandet. De finn i hela landet, vilket ökar möjligheten närvaro som de har, kan vi både nå romska grupper och även bidra med att fördjupa bilden av svensk kultur, säger Fred Taikon.

Romani Glinda genomför redan idag ett rikt program, framför allt inom musik- och demokratievenemang, och då i samarbete med nätverket för Sveriges minoriteter. Parterna består då även av Judiska församlingen i Stockholm, Finska Föreningen i Stockholm – Tukholman Suomalainen Seura, Tornedalingar i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm, Skarpnäcks kulturhus, Parkteatern Stockholms stadsteater, Sensus studieförbund Stockholm och Stallet – Världens Musik.

–Konstfrämjandet ska samla och stärka hela det svenska konst- och kulturlivet. Vi behöver varandra och varandras nätverk och är väldigt glada åt att ha Romani Glinda som medlemmar. Nu närmast ska vi titta på vilka saker vi skulle kunna genomföra tillsammans för att ge landets konstliv ännu större skärpa och kunskap, säger Per Hasselberg, verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Fred Taikon är en av Sveriges främsta främjare av kunskap om romskt liv i Sverige och spridare av information om mänskliga rättigheter liksom samordnare av betydande kulturöverskridande musikevenemang. I september tog han emot regeringens utmärkelse Illis quorum ur tidigare statsminister Stefan Löfvens hand.

Visa alla