Vad gör staten för konstnären? — Panelsamtal på Supermarket 2019

Cecilia Paredes, Both Worlds (2009)

Den statliga utredningen ‘Konstnär – oavsett villkor?’ (SOU 2018:23) visar att Konsten är avgörande för innovation och samhällsutveckling. Utredningen visar också att ett av de största hoten är ekonomisk stress hos konstnärerna. Samhället vinner på konsten men ingen vill betala för den. Hur kan en statlig utredning förbättra konstnärens situation?

Ann-Christin Nykvist (särskild utredare för Konstnärspolitiska utredningen) kommer att redovisa utredningen för att sedan samtala med Måns Wrange (konstnär och ledamot i Kulturrådets styrelse) och Johanna Gustafsson Fürst (konstnär och lektor på Konstfack) om förhoppningar och visioner kopplade till den framtida konstnärspolitiken. Samtalet modereras av Per Hasselberg (verksamhetsledare på Konstfrämjandet) och är tänkt att inkludera kommentarer och inpass från publiken.

Samtalet äger rum på scenen för samtal och performance på våning två i Sickla Front

Mer information om Supermarket 2019

Visa alla