Utställning väcker minnen från arbetarrörelsens Brunnsvik — Rörelsens andning pågår till den 30 oktober 2021

Hannah Federley Holmkvist, Linnea Hansander, Yrsa Heijkenskjöld, Evelina Hägglund, Martin Klein, Petrea K Marklund, Jelena Rundqvist och Beata Sjöstedt: Ridåer eller Andan väcks igen

Rörelsens andning, öppnad på Arbetarrörelsens arkiv i Huddinge i slutet av augusti, arbetades fram under en studiecirkel om en utgallrad pedagogisk ljud- och filmsamling från Brunnsviks Folkhögskolas biblioteksarkiv.

Jag hoppas utställningen kan bidra till att föra historiker, forskare, bibliotekarier och arkivarier närmare konstnärer, musiker och filmare, säger Patrick Kretschek, initiativtagare, curator och medutställare på Rörelsens andning.

Dokumentärfilmaren Zara Arrehed, konstnärerna Heidi Edström, Linnea Hansander och Josefina Malmegård och kompositören Hannah Federley Holmkvist har under ledning av Patrick Kretschek, själv konstnär samt verksamhetsutvecklare och producent på Konstfrämjandet, träffats under tid och projektet har drivits inom ramen för det konstnärsresidens Patrick haft på ARAB mellan hösten 2019 och våren 2021.

–Rörelsens andning är en utställning på en institution med annat syfte än att visa konst. Här är verken är utspridda i biblioteksrummet, mitt bland bokhyllor och läsplatser. Möjligheten finns här att möta en annan publik än enbart den vana konstbesökaren. Jag hoppas att utställningen kan bidra till att föra historiker, forskare, bibliotekarier och arkivarier närmare konstnärer, musiker och filmare. Min ambition är att Rörelsens andning ska väcka tankar om nya samarbeten och arbetsmetoder över discipliner. Min närvaro som ”Konstnär på arbetsplatsen” på ARAB har i två år varit ett sådant möte och resultatet av vår studiecirkel bjuder på en ovanlig utställning där arkivmaterial, bildkonst, nykomponerad musik och dokumentärfilm tillsammans formar en egen anda, säger konstnären Patrick Kretschek som curerat utställningen.

Cirkeldeltagarna är alla före detta Brunnsvikselever och studerade konst på folkhögskolan mellan åren 2010 och 2013. Därifrån delar de erfarenheten av den i media omdebatterade flytt som Brunnsviks Folkhögskola genomgick 2012–2013 och som för eleverna innebar en serie omtumlande händelser vilka kulminerade i att Sveriges största folkhögskolebibliotek plockades ner och under en tid försvann. När en ny skolledning valde att återvända med undervisning på Brunnsvik 2018 och återupprätta skolans bibliotek, blev en konstnärlig återkoppling till platsen möjlig. Minnena från Brunnsvik förenar arbetsgruppen även om alla verk inte handlar om det.

Bakgrund
Grundarna till Brunnsviks Folkhögskola (anno 1906) Karl-Erik Forsslund, Uno Stadius och Gustaf Ankarcrona var pionjärer. De verkade i en tid runt 1900-talets början där nya folkbildande idéer fick allt bredare stöd och gavs stor plats i konkret form. Skolans dåvarande elever gjorde ofta stora klassresor efter utbildningen och det var inte ovanligt för elever med arbetarbakgrund att få inflytelserika positioner i samhället, vissa slutade till och med som riksdagsledamöter. Historikern Jonas Söderqvist talar om att den sociala rörligheten skiljde Brunnsvik från de flesta samtida skolor och kanske därför har den historiskt sett haft betydelse för arbetarrörelsen som en tillåtande plats med utrymme för att utveckla nya tankar. Att den första LO-skolan och initiativet till Arbetarnas Bildningsförbund ABF togs där kanske vittnar om det.

Studiecirkeln på ARAB har som konstnärlig metod prövat tanken att ställa sig längst fram i ett historiskt skeende och där aktivt forma det. I det lekta övermodet hos pionjärer med avstamp i ett historiskt arkiv samtidigt som en pandemi bryter ut, väcker övningen ambivalenta känslor. Rörelsens andning ställer frågan om en folkrörelses livscykel och var i den vi befinner oss idag. Utan tydliga svar samlar utställningen ett kollektiv av konstverk som tillsammans letar efter vad en folkrörelse är idag, var den tidigare har varit och vad den bär med sig för möjligheter, men även risker, åt framtiden.

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden

Visa alla