Utställning stoppad av stadsdelsdirektör — Konstens Kommunikationsbyrå informerar

Konstnär Sepidar Hosseini och arrangör Rebecca Vinthagen. Foto: Hanna Andersson

27 juni 2022 skulle utställningen All Set for Solidarity ha öppnat på Sergels torg i Stockholm, ett samarbete mellan På Sergels Torg, plattformen SETTINGS och Konsthall C. Men bara några dagar innan utställningen skulle öppna nås arrangörerna, via epost från stadsdelsdirektören på Norrmalm, av beskedet att utställningen ställs in.

Plattformen SETTINGS har tillsammans med Konsthall C bjudit in en grupp konstnärer, som arbetat med ett konstnärligt undersökande kring hur valaffischer, som sätter medmänskligheten i fokus, kan manifesteras. Affischerna vill bjuda in till reflektion, vända på perspektiv och lufta vitala visioner i en längtan efter ett land att dela och inte ett uppdelat land.

Men nu ställs alltså utställningen in. Skälet som Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalm, anger är att han själv uppfattar verken som partipolitiska. Han har dock inte förklarat på vilket sätt verken skulle vara partipolitiska eller hur han definierar det partipolitiska. Han har heller inte velat träffas för att samtala och hitta gemensam lösningar, meddelar utställningsteamet.

Det var en stor besvikelse att få det här beskedet bara några dagar innan utställningen skulle öppna. Det är viktigt att skilja på att ett verk är politiskt och att det är parti-politiskt, vilket var den anledning som angavs som skäl till att utställningen stoppades. Att förvaltningen ställer in en utställning vars syfte är att lyfta medmänsklighet i valrörelsen ser vi som djupt oroväckande. Vart är vi på väg när tjänstemän ställer in utställningar på grund av hur de uppfattar dess innehåll? Jag skulle vilja veta hur stadens Kulturborgarråd ställer sig till att konsten i staden censureras på det här sättet? Konsten måste vara fri från politisk styrning, det är en grundläggande demokratisk fråga.
– Rebecca Vinthagen, verksamhetsledare på SETTINGS och en av arrangörerna.

För mer kontext och bakgrund kring händelsen, läs mer här.

Kontakt
Arrangör, Rebecca Vinthagen, rebecca.vinthagen@settings.se
Curator Konsthall C, Ulrika Flink, ulrika.flink@konsthallc.se
Konstnär, Sepidar Hosseini, hosseini.sepidar@gmail.com


Denna text är ett pressutskick skrivet av All Set For Solidarity och delas av Konstens kommunikationsbyrå. Konstens Kommunikationsbyrå är ett initiativ av Folkrörelsernas Konstfrämjande som verkar för att stödja organisationer, mindre konsthallar och olika typer av konstinitiativ inom kommunikationsfrågor. Kommunikationsbyrån verkar utifrån en önskan om att låta konsten ingå som naturlig del i det offentliga samtalet, men också som ett skydd och en beredskap för olika former av attacker, drev och annan sorts press som försöker bekämpa konsten. Läs mer om Konstens Kommunikationsbyrå här.

Kontakt
kommunikationsbyran@konstframjandet.se

Visa alla