Bror Ejves fond 2017 — Stipendieutdelning och bokrelease

Side-Show i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved.

Bror Ejves fond delar i år ut stipendier i kategorierna Konst, Förmedling och Folkrörelse. Välkommen på stipendieutdelning! Under kvällen presenterar även pristagarna i kategorin Konst, curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli, boken Side-Show, en sammanställning av projektet med samma namn.

Stipendieutdelning och bokrelease


  • Kl.18.00 Presentation och bokrelease av Side-Show – Konsten som deltagande samhällsaktör av curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli. Boken sammanfattar projektet som under 2016 nyproducerade en serie temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved. Boken diskuterar även projektets kärnfrågor tillsammans med andra aktörer i samtidskonstfältet.

  • Kl. 19.00 Stipendieutdelning av Bror Ejves Stipendium.

2017 års mottagare av Bror Ejves stipendium i kategorin Förmedling är curatorerna Therese Kellner och Nina Overli för arbetet med Side-Show. Konstnärerna Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Christer Chytraéus får stipendiet i kategorin Konst och Poesiskolan i Tynnered tilldelas Bror Ejves stipendium i kategorin Folkrörelse.

Syftet med Bror Ejves fond är att stödja konstfrämjande insatser i Bror Ejves anda – insatser som medför ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet. Personer och/eller verksamheter som aktivt och på ett efterföljansvärt sätt verkar i denna anda prioriteras vid urvalet av stipendiater. Bror Ejve var Konstfrämjandets förste chef. 1962 instiftades fonden i hans minne, och sedan 1994 förvaltas fonden av förbundsstyrelsen för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

2017 års mottagare av Bror Ejves stipendium i kategorin Förmedling är curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli för arbetet med Side-Show .

Vid sidan av konstens traditionella vägar finner curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli nya möjligheter att skapa möten och delaktighet mitt i några småländska samhällens sociala skeenden. I projektet Side-
Show fogar de på ett sömlöst sätt vår tids konst till Konstfrämjandets gamla ambition om att föra ut konst till platser som sällan eller aldrig haft den hos sig.

Bakgrund
I Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved, har i tur och ordning konstnärerna i Osynliga teatern, Poste Restante, The Non Existent Center och Wochenklausur engagerat lokalbefolkningen i frågor om vad som håller oss samman och vad det är som skapar ett samhälle. Side-Show utgick från platser med stor demografisk förändring och tillverkningsindustriorter i skiftet mot ett postindustriellt samhälle. Här ställdes frågor kring ansvar, fördelning och mötesplatser och hur man kan presentera olika berättelser om en ort. De medverkande konstnärerna använde sig bland annat av metoder från politisk aktivism, dramaturgi och socialpsykologi för att undersöka specifika sociala strukturer som formar en plats. I tvärdisciplinära praktiker använde konstnärerna dialog och deltagande som verktyg för att öppna upp befintliga socio-politiska situationer. Therese Kellner och Nina Øverli är övertygade om att en lång period av research i orterna och en direktkontakt med lokala organisationer, institutioner och privatpersoner är avgörande för den lokala förankring som karaktäriserade projektet. Side-Show arbetade med inställningen att de möten och erfarenheter som äger rum i arbetsprocessen är lika betydelsefulla som den färdiga gestaltningen. Kellner och Øverli drev Side-Show under en treårsperiod från 2014. Hösten 2017 publicerade de en bok med stöd av Konstfrämjandet som samlar erfarenheter från projektet. Här diskuteras konstens och kulturpolitikens möjligheter att finna nya vägar för att nå en publik utanför de etablerade konstinstitutionerna.

Side-Show initierades av bild och form, Kultur och utveckling/Region Jönköpings län i samarbete med Nässjö konsthall, Eksjö museum, Vetlanda museum och Gislaveds konsthall. Med stöd av Kulturrådet, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, de deltagande kommunerna och Jönköpings läns museum.

Årets mottagare av Bror Ejves stipendium i kategorin Konst är konstnärerna Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Christer Chytraéus.

Konstnärerna får stipendiet för sitt egensinniga konstnärliga arbete där gränser mellan enskilda konstverk, utställning och rum upplöses i ett undersökande bortom etablerade strukturer.

Bakgrund

Konstfrämjandet har sedan 2010 följt Joakim Forsgren arbeten genom samarbeten med Konstfrämjandet Dalarna, Folkets Hus och Parker mfl. 2014 fick förbundet förmånen att samarbeta med Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Christer Chytraéus i Solna där gruppen engagerade och berikade kommunen med utställningen Restaurering av inre rum. Såväl invånare som press, hembygdsförening och 70 deltagande konstnärer, tjänstemän mfl hyllade händelsen som helt omvälvande. Konstfrämjandet har sedan dess använt miraklet i Solna som exempel hur konstnärligt tänkande kan skapa ett samarbete som gör det omöjliga möjligt i en kommun. 2017 har gruppen med Konstfrämjandet och liknande metoder genomfört SECONDHAND DAYLIGHT, 666 i Stockholm och 999 i Göteborg med 50 deltagande konstnärer och där med Cora Hildebrant som producent.

Årets mottagare av Bror Ejves stipendium i kategorin Folkrörelse är Poesiskolan i Tynnered.

Poesiskolan i Tynnered får stipendiet för att ha skapat en konströrelse i form av skolor och mentorsprogram som stärker och lyfter ungas berättelser såväl som orterna de verkar i.

Bakgrund

Poesiskolan i Tynnered startades av poeten och rapparen Vic vem i syfte är att ge unga ett sammanhang och verktyg att uttrycka sig och berätta sina historier. Skolan är en plats för unga att mötas, dela historier, erfarenheter och intressen. På träffarna arbetar deltagarna med språk och framförande, samtidigt som fokus läggs på utvecklande samarbeten, värdegrundsarbete och konstnärligt utövande. Poesiskolan innebär också ett mentorsprogram där ungdomar deltar och får handledning. Genom stöttning och utbildning i språkutveckling ges inspiration och verktyg till deltagarna för att själva hålla workshops och starta poesiskolor. I förlängningen har detta lett till att ungdomar träffas över stadsdelsgränserna. Poesiskolan har spridit sina metoder till andra platser och på det viset skapat en hel rörelse, och dess påverkan i de närområden skolorna har uppstått i är stor. Ungdomarna som varit en del av Poesiskolan har blivit lokala förebilder som inspirerat fler till att börja skriva, och en våg av poesi bland unga har uppstått i Tynnered. Samtidigt uttrycker många boende i området att stora evenemang såsom ”Ortens bästa poet”, ungdomarnas framgångar och uppmärksamheten som riktas mot stadsdelen bidragit till att ge en positiv bild av Tynnered. Ungdomarna skapar genom sin poesi en viktig samtidsdokumentation som upplyser, berör och förvånar.

Obs! Stipendiet till Poesiskolan i Tynnered delas ut i Göteborg.

Visa alla