Utbildningsdygnet 2015

Residence-in-nature, en av punkterna på årets program

Utbildningsdygnet 2015 bjuder in till föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor från fyra län under ett dygn i Uppsala.

Arrangörer: Konstkonsulenterna i Uppsala läns landsting, Södermanlands län och Örebro län, kulturutveckling i Landstinget Västmanland, Uppsala konstmuseum och Konstfrämjandet. I samarbete med Riksutställningar.

Visa alla