The Blood of Stars — Raqs Media Collective

The Blood of Stars, Raqs Media Collective (2017/2018)

Som en del av Luleåbiennalen 2018 visas The Blood of Stars, en platsspecifik installation i Mjölkuddsberget i Luleå. Verket bjuder in besökaren att fundera över relationen mellan närvaron av järn, en rest från universums födelse, slumrandes djupt nere i jorden och dess resa genom blodkärlen hos varmblodiga däggdjur.

Samtidigt uppmärksammas relationen mellan gruvdrift, global militarism och fysiska förändringar av det norrbottniska landskapet. I installationen fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter.

Installationen reaktiveras genom ett samarbete mellan Statens Konstråd och Luleåbiennalen. Verket nyproducerades inom ramarna för Statens Konstråds utställning Brytningstider 2017, som curerades av Lisa Rosendahl.

Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi och består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968).

Mjölkuddsberget användes som militär fästning under andra världskriget, men byggdes senare om till ledningscentral. Idag är anläggningen privatägd.

Mjölkuddsberget håller öppet för besökare varje söndag 12.00–16.00 under biennalens gång

Visa alla