Tankar om skogen — Reflektioner över arbetet med antologin Skogen mellan oss

Foto av Ida Lindgren ur bildserien Förankring i antologin Skogen mellan oss.

Den 20 september släpptes Skogen mellan oss, en antologi över det treåriga projekt som i samverkan mellan sex konstfrämjande distrikt undersökte skogen som företeelse i konst. I antologin skriver 13 skribenter om genomförda projekt och personliga erfarenheter från projektet och dess tematik. För att lyfta den bredd av röster som ryms i boken bad Konstfrämjandet några av de medverkande att dela med sig av ytterligare tankar kring vad projektet var, gjorde och hur de tagit det vidare med sig.

Tina Mathisen och Johan Jansson är två kulturgeografer som hörde talas om Skogen mellan oss och hörde av sig med en öppen fråga om ett utbyte. De bidrar i antologin med texten I centrum av periferin. Vi frågade dem hur det var att ta in Skogen mellan oss i deras forskning.

“Som forskare var det intressant att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang, i möten med såväl konstnärer, som biologer, skogsförvaltare med mera. Skogen mellan oss har delvis hanterat frågeställningar som ligger nära de områden som vårt eget forskningsprojekt har haft för avsikt att studera. Det har därför varit mycket givande att få ta del av och fundera kring. En specifik likhet mellan konstprojektet och vår forskning är nätverken som skapades mellan konstnärer och platser, vilket är ett tydligt exempel på det som vi kallar translokalitet. Translokalitet innebär synliggörandet av sociala och kulturella värden som kan bidra till en annan sorts utveckling, bortom ekonomisk tillväxt. Men också en vilja att utforska förhållandet mellan periferi och centrum, och därmed en öppenhet för att förstå platsers relation till varandra och hur de hänger ihop i system.”

Ida Lindgren, konstnär och fotograf, har haft som uppdrag att fotografera alla konstnärernas verk och andra aktiviteter i projektet. Utöver detta har hon även bidragit med tre tematiska bildserier i antologin. Vi frågade henne om hur det var att resa runt och fotografera projektet Skogen mellan oss och vad hon tagit med sig från uppdraget.

“Det har varit väldigt givande att besöka samtliga sex distrikt och möta konstnärernas och distriktens engagemang utifrån deras olika platser. Många av konstnärerna arbetade platsspecifikt, och den stora variation av skogar och landskap jag fick röra mig genom blev väldigt talande för projektets andemening. Ett exempel är kalhygget som jag fick trampa mig igenom för att möta Amanda Selinders verk. Det var en otillgänglig plats, en mark som inte var till för mänsklig rekreation utan i stället oberäknelig i motstånd och stabilitet. Det skapar en koncentration och närvaro i mig att vandra genom dessa icke tillrättalagda landskap. I det brända landskapet efter branden i Västmanland upplevde jag en stark brutalitet, där det blev synligt hur skogen förmultnar och gror parallellt. När jag valde ut bilder på skog till boken ville jag ha de parallella processerna av återväxt och förmultning och även stanna upp vid mikrolivet som pågår. För att relatera till tid ville jag även ha trädens skala och utbredning genom deras kontakt med underjorden och deras konstanta strävan mot himlen.”


Om antologin

I antologin Skogen mellan oss berättar 13 skribenter personligt om utställningar och händelser som projektet skapade, om möten, konst, och om sina egna ingångar i skogen. Antologin är 272 sidor lång, tryckt hos Livonia Print, Riga, och utgiven av Folkrörelsernas Konstfrämjande hösten 2023. Antologin är formgiven av Johanna Tham.

Medverkande skribenter

Ava Rasolpour, Karin Faxén Sporrong, Torhild Elisabet Sandberg, Sven Olov Karlsson, Silvia Colombo, Sebastian Johans, Niklas Darke, Heba Habib, Tina Mathisen och Johan Jansson, Anders Rydell, Sebastian Kirppu, samt Niklas Östholm som varit antologins redaktör tillsammans med Patrick Kretschek.

Konstfrämjandedistrikt i projektet Skogen mellan oss

Bergslagen, Dalarna, Uppland, Värmland, Västmanland och Gävleborg.

Beställ antologin

Skogen mellan oss går att köpa hos de medverkande distrikten och hos Konstfrämjandets förbundskansli. Kontakta ditt närmaste distrikt eller Niklas Östholm på förbundet, niklas.ostholm@konstframjandet.se

Skogen mellan oss (antologin) finansierades av Svenska Postkodstiftelsen och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla