Supermarket talks: Framtidens samtidskonstuppdrag

Dungen, en kreativ vildmark - Ruben Wätte, 2016. En del av Konstfrämjandet Västmanlands Ballongen - lek på riktigt.

Under konstmässan Supermarket i Stockholm bjuder Konstfrämjandet in till ett samtal om framtidens samtidskonstuppdrag.

Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma fler till del och genom ett nationellt samtidskonstuppdrag kan spridningen och demokratiseringen av konsten säkras. Regeringen har i sin bild- och handlingsplan (november 2016) pekat ut att en instans ska ta över uppdraget, som tidigare legat hos Riksutställningar. Hur har uppdraget formulerats historiskt, och hur borde det se ut idag? I en samtid som präglas av växande klyftor diskuterar Konstfrämjandet hur konsten och folket kan komma varandra närmare.

Deltagare i samtalet:

  • Bongi MacDermott, handläggare/stf enhetschef, Kulturrådet

  • Johan Pousette, verksamhetsledare, Iaspis

  • Per Hasselberg, verksamhetsledare, Konstfrämjandet

  • Petra Johansson, verksamhetsledare, Art Inside Out

  • Moderator: Zandra Thuvesson, Konstfrämjandet.

Visa alla