Supermarket Talk — Framtidens Samtidskonstuppdrag

Zandra Thuvesson, Bongi MacDermott, Johan Pousette, Petra Johansson och Per Hasselberg samtalar på Supermarket.

Under konstmässan Supermarket i Stockholm bjöd Konstfrämjandet in till ett samtal om framtidens samtidskonstuppdrag. Lyssna på samtalet här.

Deltagare i samtalet var Per Hasselberg (Verksamhetsledare, Konstfrämjandet), Petra Johansson, (Verksamhetsledare, Art Inside Out), Bongi MacDermott, (Handläggare/stf enhetschef, Kulturrådet) och Johan Pousette (Verksamhetsledare, Iaspis). Zandra Thuvesson (Konstfrämjandet) modererade samtalet.

Lyssna på samtalet här.

Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma fler till del och genom ett nationellt samtidkonsuppdrag kan spridningen och demokratiseringen av konsten säkras. Regeringen har i sin bild- och handlingplan (november 2016) pekat ut att en instans ska ta över uppdraget, som tidigare legat hos Riksutställningar. Hur har uppdraget formulerats historiskt, och hur borde det se ut idag? I en samtid som präglas av växande klyftor diskuterar Konstfrämjandet hur konsten och folket kan komma varandra närmare.

Visa alla