Stort intresse för Triennalen — Här kommer frågor och svar!

Med en dryg vecka kvar till sista datum för intresseanmälan till Triennalen (13.2) har intresset visat sig stort och många har frågor kring det nya upplägget. Konstfrämjandet och curatorn Björn Norberg fortsätter gärna att svara på frågor. Här kommer några exempel som kan vara värda att dela.

Titta också gärna på intresseformuläret, som fått några förtydliganden. Triennalen öppnar i Västernorrland den 7 maj 2022.

Fråga:
Hur ska jag hinna göra nya verk på så kort tid?
Svar:
Ja, det är alldeles för kort tid att göra nya verk och utan ersättning. Därför efterfrågar vi inte det av konstnärerna. Gör en intresseanmälan där du visar tidigare arbeten och hur du tänker kring temat vind. Kanske kan du koppla temat till något tidigare arbete.

Fråga:
Måste man vara bosatt i Västernorrland?
Svar:
Nej, det räcker med att du har någon form av anknytning hit, till exempel född eller uppvuxen här. Kanske boende här under en period eller flera, eller om du arbetat med verk utifrån platsen.

Fråga:
Måste man ha gått konsthögskola?
Svar:
Nej men du ska var yrkesverksam med dokumenterad praktik som utställningar, stipendier, uppdrag eller liknande.

Fråga:
Kommer summan på utställningsersättning att skilja sig beroende på vilken plats man ställer ut?
Svar:
Nej, det blir samma ersättning till alla som deltar i Triennalen oavsett plats.

Fråga:
-Innebär det någon kostnad för konstnären att delta i triennalen?
Svar:
Nej ingen kostnad tas ut för deltagande, frakt bekostas av konstfrämjandet. Ingen provision vid eventuell försäljning tas ut.

Fråga:
-Kommer konsten visas samtidigt på alla platser, är det samma konstverk som turnerar runt till alla platser?
Svar:
Deltagande konstnärer kommer att placeras ut på alla konsthallar, så det blir en utställning på varje plats. Invigningsdatum skiljer sig från plats till plats, men alla öppnar i maj-juni och löper över sommaren.

Ställ dina frågor till Helena Byström, projektledare Triennalen.
Här är en detaljerad beskrivning om hur vi vill ha din intresseanmälan.
Här kan du läsa mer om Triennalen

Visa alla