Hemmaresidens och andra stöd under pandemin

Vårt gemensamma arbete för att inte bara värna det konstfält vi delar utan utveckla och stärka det är nu avgörande. Runt om i landet görs insatser och förändringar för att stödja konstnärer och konstarbetare.

Här försöker vi att samla information om dessa insatser. Sidan uppdateras veckovis med ny information.

Sedan rådande pandemi drabbade vårt samhälle har redan konstvärldens sårbara strukturer blivit synliga och ännu skörare. Vårt gemensamma arbete för att inte bara värna det konstfält vi delar utan utveckla och stärka det är nu avgörande. Runt om i landet görs insatser och förändringar för att stödja konstnärer och konstarbetare.

Här försöker vi att samla information om dessa insatser. Informationen är uppdelad enligt vår verksamhets geografiska uppdelning: norr, mitt och syd. Sidan uppdateras veckovis med ny information.

Nationellt
Konstnärsnämnden och Kulturrådet fördelar särskilda krisstöd till konstnärer, konstarbetare och konstorganisationer.

Norr
Region Norrbotten delar ut särskilda arbetsstipendium till konstnärer under pandemin. Mer information här.

Mitt
Region Värmland utlyser tio stipendier med anledning av corona-krisen. Mer information här.

Region Gävleborg utlyser särskilda uppdrag för konstnärer och kulturarbetare med syfte att skapa möjlighet till fördjupning och utveckling under rådande omständigheter. Mer information här.

Region Östergötland utlyser 20 särskilda stipendier till konstnärer och kulturarbetare under pandemin. Mer information här.

Syd
Kultur i Väst utlyser hemmaresidens för konstnärer och kulturarbetare. Mer information här.

Region Halland utlyser expresstöd till konstnärer och kulturarbetare. Ansökan görs löpande och mer information finns här.

Region Skåne utlyser extra stöd till konstnärer och kulturarbetare med anledning av rådande pandemi. Stödet kan användas för att underlätta digital omställning av verksamheten eller prova nya format och idéer. Mer information presenteras här.

Visa alla