Sökes: Konstnärlig ledare för Luleåbiennalen 2024

Herkulennerna av Laurent Reynes, Luleåbiennalen 2003. Foto: Dan Lestander

Konstfrämjandet Norrbotten söker en eller flera konstnärliga ledare till Luleåbiennalen 2024 med uppdraget att gestalta och genomföra den kommande biennalen som kommer att ha den övergripande inriktningen arkitektur och konst.

Om Luleåbiennalen

Luleåbiennalen initierades 1991 och är Skandinaviens äldsta biennal. Från 2013 låg biennalen vilande fram till 2018 då Konstfrämjandet tog över som huvudman.

Konstfrämjandet Norrbottens mål är att skapa en biennal som bygger på långsiktighet och hållbarhet genom att engagera och uppmuntra till medskapande. Biennalen formar tillsammans med lokalt förankrade och internationellt aktiva utövare, inom en bredd av konstnärliga praktiker och uttrycksformer, en samlingspunkt med Norrbotten som grund.

Norrbotten med dess rika och mångfaldiga kulturhistoria står inför ett skifte där stora samhällsomvandlingar gör frågor om kulturens, konstens och inte minst livsmiljöns förutsättningar mer angelägna än någonsin. Luleåbiennalen bereder plats åt dessa frågor i samband med målsättningen att visa det bästa inom samtidskonsten på flera platser i regionen. Ett nytt steg i utvecklingen av biennalen är att ytterligare uttrycksformer utöver samtidskonst har inkluderats. 2022 års biennal är inriktad på hantverk och utgår från en bredd av idétraditioner och praktiker som duodji, slöjd, hantverk och konsthantverk. År 2024 kommer biennalen att ställa arkitekturen i relation till samtidskonsten för att på så sätt rikta fokus mot det gemensamma livet i offentligheten, hemmet och arkitekturen som konstnärligt uttryck. Ambitionen är att lyfta de idéer som har satt sin prägel på regionen – allt ifrån nomadiska levnadsformer, glesbygdens förutsättningar, industriernas påverkan till klimatkrisens konsekvenser – och samtidigt föra in nya tankesätt och skapa länkar till andra platser.


Om uppdraget

Ansökningar välkomnas från individer och grupper med erfarenhet i omfångsrika projekt och med viljan att sammanföra samtidskonst och arkitektur i vid bemärkelse. Sökanden ska visa på en god förståelse för platsens förutsättningar och att utifrån detta bidra med sin egen vision för hur en biennal med fokus på samtidskonst och arkitektur kan gestaltas. Tidigare referensprojekt som uppvisar ett okonventionellt sätt att förhålla sig till utställningar samt konst- och arkitekturteori tas i särskild beaktning. Konstfrämjandet är en ideell organisation som drivs av projektmedel och den konstnärliga ledaren förväntas vara aktiv i arbetet med att söka medel samt sätta ihop det team som tillsammans skapar biennalen.

Återkommande samverkansparter i Norrbotten har bl.a. inkluderat Norrbottens museum, Luleå konsthall, Galleri Syster, Havremagasinet Länskonsthall Boden, KKV Luleå, Region Norrbotten och Luleå kommun. Ytterligare lokala och internationella samarbeten utvecklas i samråd med Konstfrämjandet. En del av uppdraget går ut på att låta biennalen på ett innovativt sätt ta plats utanför utställningsrummen, med både det tillfälliga och det långsiktiga i åtanke.

Luleåbiennalen med inriktning arkitektur och konst äger rum sommaren 2024. Efter att den konstnärliga ledaren har tillsatts i januari 2023 börjar förberedelserna inför biennalen med researchresor, idé- och budgetarbete under våren 2023. Under hösten utvecklas sedan en detaljerad utställningsplan samt program och längre projekt samt residens startas upp. Innan biennalen öppnar 2024 färdigställs textmaterial och underlag för mediering.

Budget för genomförande av Luleåbiennalen 2024 är beroende av vilka projektmedel som beviljas. Som minst finns 1 000 000 sek inkl. moms att tillgå, tidigare års biennaler har haft en total budget på omkring 4 000 000 sek. Arvode konstnärlig ledare: 250 000 sek.

Ansök här!

Visa alla