Snart ny regering – Detta kan hända — Mattias Irving, Konstens Kommunikationsbyrå spår större behov av mobilisering

Mattias Irving. Foto: Privat

Efter valet - Snart får Sverige en ny regering

Hur påverkar valutgången det fält som Konstfrämjandet verkar inom? Konstens Kommunikationsbyrås Mattias Irving delar med sig av några tankar. Hur påverkar valutgången det fält som Konstfrämjandet verkar inom? Konstens Kommunikationsbyrås Mattias Irving delar med sig av några tankar.

I skrivande stund har talman just utsetts och ett stort arbete väntar Anders Norlén att hitta ett underlag för ny regering. Men mycket står redan klart: Det blir en minoritetsregering till höger utan större intresse för kultur, men som får regera med stöd av ett parti som visat desto större uppmärksamhet åt konsten, vad den inte får eller ska ha för syfte.

Konstens Kommunikationsbyrå om valresultatet

Stora samhällsförändringar väntas efter årets valresultat, som visade på en liten, men tydlig övervikt åt en borgerlig majoritet. Vid publiceringen av nyhetsbrevet framträder ingen tydlig regeringskonstellation, men med tuffa förhandlingar som väntas i relation till Sverigedemokraterna, som visat ett större intresse för kultur än övriga borgerliga partier, kan det finnas anledning att reflektera över situationen för konsten. Konstens Kommunikationsbyrås Mattias Irving svarar på tre frågor.

Hur kommer striktare migrationspolitik och privatiseringar i långa loppet att påverka den offentliga konsten?

En striktare migrationspolitik kanske inte påverkar den offentliga konsten i det första ledet, men i förlängningen är den ett uttryck för ett hårdnande och mer repressivt samhällsklimat och en mer pessimistisk grundsyn på utrikesfödda människor med erfarenheter som ligger utanför det normala. Detta påverkar självklart konstens villkor, om än på plan som är svåra att mäta i siffror. Den levda erfarenheten hos kulturutövare i Sverige är att det har blivit svårare att bryta normer och pröva nya uttryck. I och med en utökad privatisering, där makten över konstens finansiering och ytor läggs i händerna på en allt mindre grupp människor, kommer den processen sannolikt att accelera.

Om du får spekulera. Vad tror du står mest i skottlinjen på kort sikt när det gäller konst och kultur?

Det beror på hur regeringsbildningen ser ut. Det verkar ställt bortom tvivel att radikalnationalistiska SD i vilket fall kommer att ha inflytande över Regeringens arbete. SD har en historia av att ha svårt att respektera principen om armlängds avstånd till kulturen i de kommuner där de styrt, företrädesvis Sölvesborg, där kulturchefer fick gå har avgått. På riksnivå har ledande företrädare för partiet sedan valet uttryckt ambitioner att rensa ut vad man kallar ”aktivism” i olika delar av kulturinstitutioner och förvaltning. Det förebådar i så fall en ungersk utveckling, där självständiga beslutsfattare kommer att ersättas av regeringstrogna.

SD har stort fokus på kulturarv. Men det är ju inte så att man kommer att hitta något ursvenskt i det. Tror du att en sådan satsning kan fungera som försvar mot nationalism rentav?

Absolut. SD:s kulturarvstanke bygger på sedan länge antikverade idéer om folkliga essenser. Det svenska kulturarvet är genomsprängt av influenser från när och fjärran. Inte minst svensk folkmusik är i allra högsta grad en yttring för kosmopolitism och folkkultur som historiskt sett inte har varit lojal mot någon samlande överhet.

Slutligen – vilka styrkor och svagheter ser du för Konstfrämjandets del?

Ifall frågor om konst blir ett brännande ämne i samhällsdebatten har vi kunskapen och trovärdigheten att tala till den fria konstens försvar på sätt som får folk att lyssna. Det är en styrka, men också potentiellt en svaghet: Som institution med rötterna i den fria konsten och civilsamhället är det mycket möjligt att Konstfrämjandet står långt fram i kön till huggkubben om nu SD försöker att göra verklighet av sin retorik. Det känns bra att vi etablerade Konstens Kommunikationsbyrå förra året så att den nu finns på plats för medlemmar och distrikt som efterlyser stöd om det blåser upp till en storm av något slag.

Visa alla