Skogen mellan oss

Vi är i dag glada att äntligen kunna berätta att Svenska Postkodstiftelsen valt att stödja Skogen mellan oss tillsammans med Folkrörelsernas Konstfrämjande. Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning där sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten.

Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

Regionala och kommunala delar av projektet görs så här långt även med stöd av Kulturrådet, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Uppland, Uppsala kommun, Studiefrämjandet och Tierps kommun. Logotypen är gjord av Johanna Hästö.

Skogen mellan oss skapar konst och kultur på platser som sällan eller aldrig nås av samtida konst. I ett större geografiskt område knyts också dessa platser samman till en större gemenskap. Projektet lyfter fram likheter mellan skogsnära glesbygd, var de än finns, och ser detta som något som förenar istället för något som håller dem isär. Syftet är att bryta bilden av glesbygden som ett kluster av isolerade lokala öar, och samtidigt lyfta fram den periferi som uppstår i de geografiska utkanter ett centraliserat konstliv skapar. Det vill säga spänningsfältet mellan de urbana konstinstitutionerna och civilsamhällets aktörer i glesbygden. På så vis möjliggör vi nya kopplingar mellan människor på landsbygden och främjar en interregional organisering av mindre resurssvaga konstaktörer. Skogen som en grön kub, konceptuellt att jämföra med den vita utställningskuben, är ett sätt att utmana våra tankar om konstutställning på platser som helt saknar en infrastruktur för att visa konst. Skogen som tematik, och utställningarnas samtidighet i tid och utsträckning i geografin, skapar igenkänning och gemenskap. En gemenskap som även förenar publiken och projektens deltagare.

Under hösten 2019 har kulturpolitik och kulturens värde debatterats i media, som ett eko av ekonomiska nedskärningar och politikers ovilja att låta kulturen verka på en armlängds avstånd. Återigen talar Myndigheten för kulturanalys om att kulturen främst vänder sig till välmående stadsbor, och att detta förstärks med ekonomiska nedskärningar. Myndigheten har därför varnat för att det håller på att växa fram vita fläckar på Sverigekartan, där medborgarna inte nås av något som helst allmänfinansierad, professionell konst eller kultur. Glesbygd och landsort ryms inte längre på prioriteringslistan. Det är på de vita fläckarna som Skogen mellan oss breder ut sig. Nya kartor ritas över glesbygdens platser, av konstnärer i samverkan med enskilda personer och det civilsamhälle som bor och verkar där.

Läs mer här.

Logotypen är gjord av Johanna Hästö.

Visa alla