Skåne: Femteklassare gör förstudie till nytt stadshus i Ängelholm — 25 september visas förslaget i ett Öppet hus

Foto: Konstfrämjandet Skåne

Vad har lek för betydelse för demokrati? Hur får man alla, inklusive barn, att känna sig välkomna i ett stadshus? Vad kan barns erfarenheter tillföra i arkitekturprocesser? Sådana viktiga frågor undersöks just nu av femteklassare i Ängelholm. Syfte: Att genom lek och samtal kring demokrati presentera en förstudie inför bygget av det nya stadshuset.

Workshops, kartongvikning, samtal. Tillsammans med arkitekter från arkitektbyrån Sydväst arkitektur & landskap och konstnären Kalle Brolin arbetas fram idéer utifrån lek, konst och demokrati. Kartongskisserna ska sedan omvandlas till minimodeller för att i nästa steg resultera i en skalenlig modell. Den 24 september invigs modellen på platsen för det framtida stadshuset och dagen därpå är det Öppet hus.

Bakom projektet står Konstfrämjandet Skåne, tankesmedjan Movium, Form Design Center, Lunds Universitet och Ängelholms Kommun. Cecilia Sterner är konstnärligt ansvarig för Konstfrämjandet i Skåne.

–Vi vill utveckla tvärdisciplinära samarbeten där flera perspektiv och kunskapsinhämtning blir möjlig. Målet är att engagera fastighetsägare, kommuner, arkitekter, konstnärer, barnpedagoger och andra samhällsplanerare att utveckla hållbara och demokratiska metoder för barns inflytande i planerings- och byggprocessen. Vår förhoppning är att ett reellt inflytande stärker barnens tro på den egna förmågan att skapa förändring och på så vi så ett frö till sin egen framtid och engagemang för de miljöer de lever i.

Bild: elever från Montessoriskolan och Rebbelbergaskolan i Ängelholms kommun.
10 september: Elever demonstrerar på plats för det framtida bygget vid stationen för kommunstyrelsens ordförande Robin Holmqvist.
24 september: Invigning av storskalig modell
25 september: Öppet Hus

Bakgrund:
Att planera för ett nytt stadshus är en lång process som ger möjlighet att öppna för nya samarbeten. Metodutveckling och inkludering av samhällets yngsta medborgare är viktigt ur flera aspekter inför ett så symbolladdat projekt som ett stadshus. Barns språk är inte detsamma som vuxnas, och de har rätt att få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt, genom lek, rörelse, fantasi, kreativitet och problemlösning. Vuxna har ansvar för att barnens engagemang och medverkan tas på allvar.

Kan en sådan process kan överföras till planerarens mera formella värld, till tävlingsprogram, utformningskoncept och konstnärlig utsmyckning? Kan barns delaktighet ge ny kunskap och självkänsla till barnen själva, och samtidigt skapa nya kontaktytor och relationer inom samhället? Det är frågor som Movium, Form Design Center, Lunds Universitet, Konstfrämjandet Skåne och Ängelholms Kommun gemensamt vill undersöka.

Barnens idéer i praktiska konstnärliga processer, ligger sedan till grund för ett förslag på hur barnkonventionen kan omsättas i handling och bli en naturlig del av samhällets utveckling. Det blir en metod som kan förflyttas varsomhelst i landet, men alltid utgår från varje plats specifika förutsättningar och de behov och erfarenheter barnen på just den platsen besitter.

Tävlingen till det nya stadshuset har ännu inte utlysts.

Visa alla