Självreglerade nätverk inom konsten — Konferens i Göteborg 3 - 4 juni

Från utställningen Collective Collectivism: The Temporary Separatists &H.arta Group, Galleri Box 2016. Foto: Hendrik Zeitler.

Självreglerade nätverk är en konferens och nätverksträff om konstnärsdrivna verksamheters självorganisering.

Självorganisering som fenomen är närvarande inom flera områden i vår omgivning – inte minst inom naturen, men även inom ekonomi, populationsdynamik och psykologi. Inom självorganisering etablerar de deltagande enheterna en organisationsstruktur som inte kräver central koordinering. Istället interagerar enheterna direkt med varandra och svarar på förändringar i sina lokala miljöer. Sådan system är oerhört flexibla och motståndskraftiga.

Inom konstens område tar sig motsvarande fenomen sig uttryck i form av nätverk – enheter bestående av aktörer (individer eller organisationer) som är kopplade till varandra genom sociala relationer. Självreglerande socialasystem som saknar fixerade gränser, som i sin tur innehåller uppsättningar av information, kunskaper och resurser.

Genom att tala om det självorganiserande som socialt reglerande nätverk uppmanas deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter av skapande och upprätthållande av nätverk. Målet är att lära av varandra för att tillsammans söka nya positioner varifrån det är möjligt att visualisera en annan framtid.


Bidra med programinnehåll senast 17 april
Programpunkten ska relatera till nätverk/nätverkande och kan vara i vilket format som helst; föreläsning, workshop, samtal, performance etc. 10 – 30 minuter per framförande + 15 min samtal/input från publiken.
Sista anmälningsdag 15 maj.

Sista anmälningsdag till konferensen 15 maj
Observera begränsat antal platser.
Anmäl till sjalvreglerade@galleribox.se

Läs mer här.

Konferensen Självreglerade nätverk inom konsten arrangeras inom ramen för Den kollektiva hjärnan – ett nationellt nätverk för självorganiserande inom konsten, som initierades 2012 av Art Lab Gnesta. Läs mer om Den kollektiva hjärnan här.

Programgruppen består av Gustav Lejelind från Galleri Box och frilanscuratorn Henrik Sputnes i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjandet, Kultur i Väst, Skogen, Not Quite och TNEC med stöd av Kultur i Väst och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla