Shifts: A brief history of exhibition formats online

On the Upgrade WYSIWYG (cover), published in May 2013 by or-bits.com and designed by Studio Hato

Den italienska curatorn Marialaura Ghidini föreläser och samtalar om curatoriella projekt som experimenterat med möjligheterna som webben erbjuder, online och offline.

Föreläsningen ger en kort historik över utställningsformat på nätet, och tittar på hur curatoriella tillvägagångssätt har förändrats till följd av utvecklingen av webbgränssnitt. Föreläsningen ger också några exempel på curatoriella projekt som ägt rum på presentationsplatser både online och offline och som experimenterat med möjligheterna som webben erbjuder.

Marialaura Ghidini är curator, författare och lärare. Hon arbetar på Srishti Institute of Art, Design and Technology och programdirektör för T-A-J Residency i Bangalore, Indien. Tidigare har hon grundat or-bits.com, en curatoriell webbaserad plattform som stödde utveckling, produktion och distribution av samtida konstverk och text online och offline. Marialaura är just nu residencygäst hos Art Lab Gnesta, i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst.

In English
Shifts: A brief history of exhibition formats online

This talk will propose a brief history of exhibition formats online looking at how curatorial approaches have shifted in response to the characteristics of web interfaces. The talk will also propose some examples of curatorial projects that have encompassed both online and offline sites of display, experimenting with the possibilities offered by the web.

Marialaura Ghidini is a curator, writer and educator. Marialaura is faculty at Srishti Institute of Art, Design and Technology and programme director of T-A-J Residency in Bangalore, India. Marialaura was the founder director of or-bits.com a curatorial web-based platform that supported the development, production and distribution of contemporary artworks and writing online and offline. Marialaura is currently in resident at Art Lab Gnesta with the kind support The Swedish Arts Grants Committee international program for visual art and design.

Visa alla