Save the date! — Samtidskonstdagarna är tillbaka

New Horse Culture: Round Pen Disco. DJ: Shawn. Foto: Patrik Lind.

Folkrörelsernas Konstfrämjandet har tagit över arrangemanget av Samtidskonstdagarna från Riksutställningar och i samarbete med Kalmar Konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmar sker aktiviteter under två dagar i Kalmar och på Öland, 5 - 6 oktober 2017.

Från Avsides, Bruksort, Calmarna och Diamanter till Åker, Äng och Ö vill Samtidskonstdagarna 2017 diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap med samtidskonsten som kompass. Föreläsningar, workshops och studiebesök varvas med konstupplevelser och erfarenhetsutbyten.

Samtidskonstdagarna, 5-6 oktober 2017 i Kalmar och på Öland.
Mer information om program och anmälan inom kort.

För första gången har Samtidskonstdagarna fokus på landsbygden och kommer bland annat att återbesöka projektet New Horse Culture som tog plats på Öland 2016 i samarbete mellan Konstfrämjandet Öland/Kalmar, Studiefrämjandet och Kalmar konstmuseum.

Visa alla