Samtidskonstdagarna 2017 — 5-6 oktober i Kalmar och på Öland

"New Horse Cultures", studiecirkel, Kultivator. Foto: Alireza Teimori.

Under två dagar i oktober kommer Samtidskonstdagarna att diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap med samtidskonsten som kompass.

Konstfrämjandet har tagit över arrangemanget av Samtidskonstdagarna och arrangerar i år dagarna i samarbete med Kalmar Konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmar med stöd av Sveriges Konstföreningar. Det är första gången som Samtidskonstdagarna har fokus på landsbygden.

  • Dag 1: Kalmar

  • (Kalmar Slott, Kalmar Stadspark och Kalmar konstmuseum)

  • Block 1

  • Samtidskonstdagarna sätter fokus på ömsesidigheten i lokal och extern kunskap, som ett sätt att göra den samtida konsten mer relevant för fler. Under den senaste 15-årsperioden har det startat fler residencies och konsthallar än någonsin tidigare i historien. Hur kommer det sig? Vad bottnar intresset i? För vem görs det? Vad får konstnären eller lokalsamhället ut av det? Kan konsten bygga varaktiga relationer? Finns det ett samspel mellan långsiktiga och kortsiktiga kunskapsutbyten?

  • Block 2

  • Konsten söker upp nya platser där den kan utvecklas, undersöka och få oss att upptäcka och förstå en värld i förändring – allt oftare utanför de större städerna. Inte sällan är tiden en faktor. Den kan rent av ses som en metod för ett konstnärligt kunskapsutbyte. Kan ett residency drivas av ett intresse för att utveckla relationer till dem som bor och verkar på en plats, en liten stad eller en bygd – ett samhälle? En del verksamheter öppnar sig mot den plats där de befinner sig; ett varaktigt, tillfälligt eller ambulerande residency. Vad kan det ge att över tid låta olika konstnärliga praktiker och perspektiv brytas mot de föreställningar som präglar platsen?

  • Dag 2: Öland

  • Parallellt med en global urbanisering och avfolkningen av mindre städer och bruksorter med dåliga omvärldsförbindelser finns en motsatt rörelse inom det samtida konstfältet. En yngre generation konstnärer rör sig istället mot landsbygden. Vad driver dem dit? Ekonomi är såklart en viktig faktor, men inte enbart. Landsbygden erbjuder också en möjlighet att gå “under radarn” för att göra konst, bortom den instrumentalisering som är så påtaglig i dag. På Öland möts det lokala, det nationella, och internationella. Internationella nätverk är centralt för konstkollektivet Kultivator. Y gallery i Belarus är en del av detta. I Belarus dras konstnärer till landsbygden av andra skäl. Här ses landsbygden delvis som en frizon där kritik och konstruktiva aktioner för att bygga nytt kan ”hållas” bortom statens blickar. Betraktat i ljuset av detta är det spännande att reflektera kring potentialen i den svenska landsbygden; konsten, främjandet och folkbildningen som demokratibyggare, och landsbygden som platsen där utrymmet finns. Den här dagen berör vi också den samtida konstens relation till kulturarvet och frånvaron – men möjliga närvaron – av konstkritiken utanför de större städerna.

Program Samtidskonstdagarna 2017. Med reservation för ändringar.

Information om medverkande – Samtidskonstdagarna 2017.

Senaste dagen för anmälan var 27 september.

Läs mer på Kalmar Konstmuseums hemsida.

Visa alla