Konstnärsrollen och stadsutvecklingen

"Ett rum med utsikt. Kapitel 9: Pjäser och marker" Foto: Carl Johan Erikson

Under årets upplaga av den konstnärsdrivna mässan Supermarket arrangerar Konstfrämjandet ett samtal om offentlig konst och stadsutveckling.

Statens konstråd inrättades 1937 efter en utredning som tillsatts 1936 av ecklesiastikminister Arthur Engberg. En utgångspunkt för utredningen var att ”i större utsträckning än hittills och på ett mer planmässigt sätt taga [konstnärerna] i anspråk för konstnärliga kulturinsatser i samhällets tjänst”. Myndighetens uppdrag blev att verka för konstnärliga gestaltningar i statliga verksamheter och dess byggnader, och på så sätt bidra till kreativa och attraktiva miljöer för arbetstagare och medborgare.

Konstnärer har sedan dess kommit att få allt bredare uppdrag där ”Konst Händer” är den senaste satsningen hos Statens konstråd. Utifrån ett antal aktuella exempel som berör offentlig konst och stadsutveckling diskuterar vi konstnärsrollens utveckling, faror med detta och eventuella begränsningar.

Lyssna på samtalet här

Deltagare:

  • Eva Arnqvist, konstnär Slakthusateljéerna

  • Fredrik Holmqvist, konstnär, politiker och boende i Nacka kommun som nu infört en ”stadskreatör” i den kommunala förvaltningen

  • Stella d’Ailly, verksamhetsledare för Mossutställningar som driver studiokomplex och producerar konstverk för stadsrummet. I augusti lanseras Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden som är ett kritiskt och visionerande konstprogram om ett av världens nu största hållbara stadsutvecklingsprojekt.

  • Monica Sand, ArkDes, följeforskare i Statens Konstråds projekt Konst Händer,

  • Samtalsledare: Jonna Bornemark, filosof Södertörns högskola.

Visa alla